Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Proġett ta’ Solidarjetà hu attività ta’ solidarjetà mingħajr skop ta’ qligħ mibdija, żviluppata u implimentata miż-żgħażagħ stess għal perjodu ta’ bejn xahrejn u 12-il xahar.

Proġett jinvolvi grupp ta’ minimu ta’ ħames żgħażagħ biex jiffokaw fuq suġġett identifikat b’mod ċar li se jesploraw permezz ta’ attivitajiet ta’ kuljum li jinvolvu l-membri kollha tal-grupp.

Il-Proġetti ta' Solidarjetà jindirizzaw l-isfidi ewlenin fi ħdan il-komunitajiet, fejn rilevanti inklużi dawk identifikati b'mod konġunt fir-reġjuni tal-fruntiera u jenħtieġ li jipprovdu wkoll valur miżjud Ewropew ċar.

Total budget
€1 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Iċċekkja s-sejħa għall-proposti
Who can apply
Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata li hi legalment stabbilita f'pajjiż tal-programm, f'isem il-grupp li se jimplimenta l-proġett.
No. of partners needed
Mill-anqas 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Sejħiet għall-proposti
More info on the programme
Total initiative budget
Korp Ewropew ta' Solidarjetà - sejħa għal proposti 2021 għar-referenza: €138 miljun
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1