Skip to main content

Culture and Creativity

Opportunitajiet ta’ finanzjament għall-wirt kulturali

finanzjament għall-wirt kulturali


Diversi programmi ta’ finanzjament tal-UE jappoġġjaw il-wirt kulturali taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali attwali, il-baġit pluriennali tal-UE li jkopri l-perjodu bejn l-2014 u l-2020.

In-negozjati bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għadhom għaddejjin fir-rigward tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss għas-snin 2021-2027.
Sib informazzjoni aġġornata dwar il-proposti tal-Kummissjoni: Il-baġit tal-UE għall-futur.

Il-Kummissjoni Ewropea wettqet eżerċizzju ta’ mmappjar biex tgħin lin-nies jifhmu u jaċċessaw politiki, programmi u attivitajiet dwar il-wirt kulturali fl-Unjoni Ewropea.

Aqra r-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju [pdf]

Sejħiet miftuħin

Sib sejħiet miftuħin fuq il-Portal ta’ Finanzjament u Offerti.

Diversi programmi Ewropej jappoġġjaw il-wirt kulturali, u juru kif il-kultura tista’ tkun multidimensjonali u interkonnessa ma’ diversi setturi oħra.

Ewropa Kreattiva

Il-programm Ewropa Kreattiva huwa s-sors ewlieni ta’ finanzjament tal-UE għas-settur tal-kultura. Il-programm jappoġġja l-ħidma politika mwettqa taħt il-Pjanijiet ta’ Ħidma tal-Kunsill għall-Kultura. Programm ġdid ta’ Ewropa Kreattiva se jappoġġja l-azzjoni politika fil-qasam tal-kultura mill-2021.

Skopri aktar dwar il-programm Ewropa Kreattiva.

Sib is-sejħiet fil-programm Ewropa Kreattiva.

Erasmus+

Il-programm Erasmus+ (2014–2020) jagħti spinta lill-ħiliet u l-impjegabbiltà permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. L-opportunitajiet ewlenin rilevanti għas-settur tal-wirt kulturali huma taħt l-Azzjoni Ewlenija 2 tal-Programm Erasmus+: Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju ta' prattiki tajbin.

Dawn huma fl-oqsma li ġejjin

 • sħubijiet strateġiċi
 • bini tal-kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja
 • proġetti tal-bini tal-kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ
 • alleanzi tal-għarfien
 • alleanzi tal-ħiliet settorjali

Matul is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, Erasmus+ ta kważi €92 miljun lil 965 proġett ta’ kooperazzjoni u mobbiltà li jittrattaw il-wirt kulturali.

Skopri aktar dwar ir-riżultati tal-proġetti Erasmus+ dwar il-wirt kulturali fuq il-pjattaforma tar-riżultati tal-proġetti Erasmus+.

Skopri aktar proġetti Erasmus+ dwar il-wirt kulturali u r-riżultati tagħhom fil-pubblikazzjoni “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Orizzont 2020

L-UE tappoġġja r-riċerka dwar il-wirt kulturali permezz tal-programmi ta’ riċerka tagħha. Orizzont 2020 huwa l-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, b’baġit attwali ta’ €80 biljun.
It-tliet pilastri tal-programm li jappoġġjaw ir-riċerka relatata mal-wirt huma

 • Xjenza Eċċellenti
 • Tmexxija Industrijali
 • Sfidi tas-Soċjetà

Skopri aktar dwar kif Orizzont 2020 jappoġġja r-riċerka dwar il-kultura u l-wirt kulturali.

Il-programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni li jmiss se jkun Orizzont Ewropa. Il-promozzjoni tal-wirt kulturali taqa’ taħt ir-Raggruppament 2 tal-pilastru 2 “Kultura, Kreattività u Soċjetà Inklużiva”.

L-attivitajiet ta’ Riċerka u Innovazzjoni f’dan ir-Raggruppament se jkunu orjentati, fost objettivi oħra, biex “itejbu l-protezzjoni, it-tisħiħ, il-konservazzjoni u r-restawr aktar effiċjenti tal-wirt kulturali Ewropew”.

Skopri aktar dwar Orizzont Ewropa u r-Raggruppament 2.

L-Ewropa għaċ-Ċittadini

Il-programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini jikkontribwixxi għall-fehim taċ-ċittadini dwar l-UE, l-istorja u d-diversità tagħha. Iħeġġeġ ukoll lin-nies biex jieħdu sehem fil-proċessi demokratiċi fil-livell tal-UE.

Parti importanti tal-programm tiffoka fuq li wieħed jiftakar: inżommu ħajjin il-memorji tal-passat sabiex inkunu nistgħu nimxu lil hinn minn dak il-passat u nibnu l-futur. Dan l-isforz huwa marbut mal-wirt kulturali u l-istorja.

Il-proġetti ta’ ġemellaġġ bejn l-ibliet jinkludu wkoll attivitajiet relatati mal-wirt kulturali, flimkien mal-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ċivika u l-involviment fil-livell tal-UE.

Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE)

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri jimmaniġġjaw b’mod konġunt il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE). Dawn il-fondi jinvestu fil-ħolqien tal-impjiegi kif ukoll f’ekonomija u ambjent Ewropew sostenibbli u b’saħħithom.

Il-fondi strutturali u ta’ investiment jiffukaw fuq 5 oqsma ewlenin

 1. ir-riċerka u l-innovazzjoni
 2. it-teknoloġiji diġitali
 3. l-appoġġ għall-ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju
 4. il-maniġment sostenibbli tar-riżorsi naturali
 5. in-negozji żgħar

L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw dawn il-fondi biex isostnu l-kultura u l-kreattività sabiex joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir.

Skopri aktar dwar din it-tema politika.

Fost il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej li jappoġġjaw il-wirt kulturali, ċerti fondi u inizjattivi għandhom rwol kruċjali fl-appoġġ tal-wirt kulturali.

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)

L-awtoritajiet lokali u reġjonali inkarigati mill-protezzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ sinifikanti mill-FEŻR.

Madwar €4.7 biljun huma allokati taħt il-FEŻR biex jinħolqu impjiegi lokali f’siti ta’ wirt storiku u biex jiġu attirati viżitaturi lejn il-bliet u l-postijiet speċifiċi.

Skopri aktar dwar dawn l-opportunitajiet ta’ finanzjament.

Skopri dwar il-proġetti ta’ nota.

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (Interreg)

Is-serje ta’ programmi tal-qasam Interreg għandhom l-għan li jistimulaw il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni fl-UE u barra minnha. Il-wirt kulturali huwa fost l-aktar suġġetti popolari.

Skopri xi eżempji ta’ proġetti Interreg relatati mal-kultura fil-ktieb elettroniku “Connecting Cultures, Connected Citizens” ippubblikat fl-okkażjoni tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Horizon Europe

Find out more about Horizon Europe and Cluster 2.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.