Skip to main content

Culture and Creativity

A kulturális örökség finanszírozásának lehetőségei

a kulturális örökség finanszírozása


A jelenlegi többéves pénzügyi keret, azaz az EU 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves költségvetése keretében több uniós finanszírozási program is támogatja a kulturális örökséget.

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről jelenleg is folynak a tárgyalások a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Parlament között.
Naprakész információk a Bizottság javaslatairól: A jövő uniós költségvetése.

Az Európai Bizottság feltérképezte az Európai Unió kulturális örökségével kapcsolatos szakpolitikák, programok és tevékenységek megértését és az azokhoz való hozzáférést.

Olvassa el ennek a felmérésnek az eredményeit [pdf]!

Aktuális pályázati felhívások

Az aktuális felhívások megtalálhatók a Finanszírozási és pályázati portálon.

Számos európai program támogatja a kulturális örökséget, bemutatva, hogy a kultúra sokoldalú és több más ágazattal összekapcsolható.

Kreatív Európa

A Kreatív Európa program a kulturális ágazat uniós finanszírozásának fő forrása. Ez a program támogatja a Tanács kulturális munkatervei keretében végzett szakpolitikai munkát. 2021-től az új Kreatív Európa program fogja támogatni a kultúra területére irányuló szakpolitikai intézkedéseket.

További információk a Kreatív Európa programról

A pályázati felhívások a Kreatív Európa programban találhatók.

Erasmus+ program

Az Erasmus+ program (2014–2020) az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport révén javítja a készségeket és a foglalkoztathatóságot. A kulturális örökség ágazata szempontjából lényeges főbb lehetőségek az Erasmus+ program 2. fő intézkedése alá tartoznak: együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén.

Ezek az alábbi területeken jelennek meg:

 • stratégiai partnerségek;
 • kapacitásépítés a felsőoktatás területén;
 • ifjúságügyi kapacitásépítő projektek;
 • tudásfejlesztési szövetségek;
 • ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek.

A kulturális örökség európai éve alatt az Erasmus+ közel 92 millió eurót ítélt oda 965, a kulturális örökséggel foglalkozó együttműködési és mobilitási projektnek.

További információk az Erasmus+ projektek kulturális örökséggel kapcsolatos eredményeiről az Erasmus+ projekteredmények platformján

További kulturális örökséggel kapcsolatos Erasmus+ projektekről és eredményeikről olvashat az „Erasmus+: Enriching our cultural heritage (Erasmus+: Kulturális örökségünk gazdagítása)” című kiadványban.

Horizont 2020

Az EU kutatási programjain keresztül támogatja a kulturális örökséggel kapcsolatos kutatást. A Horizont 2020 az EU kutatási és innovációs keretprogramja, amely jelenleg 80 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodik.
A kulturális örökséggel kapcsolatos kutatást támogató program három pillére:

 • a kiváló tudomány;
 • az ipari vezető szerep;
 • a társadalmi kihívások.

További információk a Horizont 2020 keretprogramról, amely támogatja a kultúrával és a kulturális örökséggel kapcsolatos kutatást

A következő kutatási és innovációs keretprogram a Horizont Európa lesz. A kulturális örökség előmozdítása a „Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” elnevezésű 2. pillér 2. klaszterébe tartozik.

Az ebben a klaszterben végzett kutatási és innovációs tevékenységek többek között „az európai kulturális örökség védelmének, javításának, megőrzésének és helyreállításának hatékonyabbá tételére” irányulnak.

További információk a Horizont Európa keretprogramról és a 2. klaszterről

Európa a polgárokért

Az Európa a polgárokért program hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok megértsék az EU-t, annak történelmét és sokszínűségét. Emellett arra ösztönzi az embereket, hogy vegyenek részt az uniós szintű demokratikus folyamatokban.

A program fontos része az emlékezésre összpontosít: a múlt emlékeinek életben tartása, hogy túlléphessünk a múlton és építhessük a jövőt. Az erre irányuló erőfeszítés kapcsolódik a kulturális örökséghez és történelemhez.

A testvérvárosi projektek kulturális örökséggel kapcsolatos tevékenységeket is magukban foglalnak, valamint előmozdítják a polgári részvételt és az uniós szintű szerepvállalást.

Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok)

Az Európai Bizottság és a tagállamok közösen kezelik az európai strukturális és beruházási alapokat (esb-alapok). Ezek az alapok munkahelyteremtésbe, valamint a fenntartható és egészséges európai gazdaságba és környezetbe fektetnek be.

A strukturális és beruházási alapok az alábbi 5 fő területre összpontosítanak:

 1. kutatás és innováció;
 2. digitális technológiák;
 3. az alacsony szén‑dioxid‑kibocsátású gazdaság kiépítése;
 4. a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás;
 5. kisvállalkozások.

A tagállamok ezeket az alapokat a kultúra és a kreativitás támogatására is felhasználhatják a munkahelyteremtés és a növekedés érdekében.

További információk e politika témáiról

A kulturális örökséget támogató európai strukturális és beruházási alapok közül egyes alapok és kezdeményezések döntő szerepet játszanak a kulturális örökség támogatásában.

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

A kulturális örökség védelméért és előmozdításáért felelős helyi és regionális önkormányzatok jelentős támogatásban részesülhetnek az ERFA-ból.

Az ERFA keretében mintegy 4,7 milliárd eurót különítettek el arra, hogy helyi munkahelyeket hozzanak létre az örökségi helyszíneken, valamint hogy látogatókat vonzzanak egyes városokba és helyszínekre.

További információk e finanszírozási lehetőségekről

További információk a kiemelt projektekről

Európai területi együttműködés (Interreg)

Az Interreg-területek programjainak célja az EU-n belüli és kívüli régiók közötti együttműködés ösztönzése. A kulturális örökség a legnépszerűbb témák közé tartozik.

Kultúrához kapcsolódó Interreg-projektekre a kulturális örökség európai éve (2018) alkalmából közzétett „Connecting Cultures, Connected Citizens” (Kultúrák összekapcsolása, összekapcsolt polgárok) című e-könyvben találhat példákat.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.