Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturális és kreatív ágazatok

A kulturális és kreatív ágazatok minden olyan ágazatot magukban foglalnak, amelyek tevékenysége kulturális értékeken vagy művészi és más egyéni vagy kollektív kifejezésmódon alapul, és meghatározásra kerültek a Kreatív Európa program jogalapjában.

Az említett ágazatok támogatása az Eurostat által az európai statisztikai rendszer kultúra területével foglalkozó ESSnet projekt keretében részletezett adatokon, és annak a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó statisztikák harmonizációjának további koordinálására irányuló tevékenységén alapul (ez megvalósulhat például a tipológiai és terminológiai mutatók felülvizsgálata, a mutatókon keresztüli kommunikáció, és a szakpolitikai döntéshozatal szempontjából releváns adatok révén).

A kulturális és kreatív iparágak esetében ugyanakkor hangsúlyt kell fektetni az értéklánc további szakaszaira, többek között az ipari és gyártási műveletek előállítási és terjesztési fázisaira.

A kulturális és kreatív ágazatok jelentősége

A kulturális és kreatív ágazatok fontos szerepet játszanak a társadalmak folyamatos fejlődésének biztosításában, és központi elemét képezik a kreatív gazdaságnak. Tudásintenzívek, és az egyéni kreativitáson és tehetségen alapulnak, ezért jelentős gazdasági javak származnak belőlük. Ami pedig még fontosabb: elengedhetetlenek a közös európai identitás, kultúra és értékek érzésének megteremtéséhez. Gazdasági szempontból átlag feletti növekedést mutatnak, és munkahelyeket hoznak létre, különösen a fiatalok számára, egyúttal pedig erősítik a társadalmi kohéziót.

A kulturális és kreatív ágazatok támogatása: A Kreatív Európa program

A Kreatív Európa program a Kreatív Európa KULTÚRA és Kreatív Európa MEDIA (audiovizuális) alprogramból, valamint a szektorközi ágból áll.

A Kreatív Európa program támogatja a határon átnyúló együttműködési és hálózatépítési tevékenységeket valamennyi kulturális és kreatív ágazatban, valamint fontos platformokat és hálózatokat társfinanszíroz.

A Bizottság a következő, 2021–2027-es Kreatív Európa programra vonatkozó programjavaslat előkészítése érdekében érdekelt felek és tagállami szakértők széles körével konzultált. Ezekre a konzultációkra a 2014 és 2020 közötti Kreatív Európa program időközi értékelésével párhuzamosan került sor, és mindkét tevékenység keretében azt a következtetést vonták le, hogy a jelenlegi program nem foglalkozik megfelelően egyes ágazatok igényeivel.

A 2021–2027-es időszakra szóló programjavaslat célja ezeknek a hiányosságoknak az orvoslása azáltal, hogy bizonyos területek számára új, konkrét ágazati támogatást tesz elérhetővé. Idetartoznak a következők:

Ezek az ágazati tevékenységek a kapacitásépítésre, a professzionalizálásra és a tehetségfejlesztésre, az ágazatok jobb átlátását célzó adatgyűjtésre, valamint az exportlehetőségekre fognak összpontosítani. Az intézkedések az elmúlt években már végrehajtott uniós tevékenységekre és projektekre, például A zene mozgatja Európát kezdeményezésre épülnek, és kiegészítik azokat.

Innováció, vállalkozói készség és pénzügyek

A vállalkozói készség és az innováció fontos téma a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak esetében. A tagállami szakértők részletesebben is megvizsgálták ezeket a kérdéseket. Az eredmények például „A közpolitikák szerepe a kulturális és kreatív ágazatokban rejlő vállalkozási és innovációs potenciál fejlesztésében” című OMC-jelentésben, valamint a kapcsolódó uniós szakpolitikák és tanulmányok részletes áttekintésében olvashatók.

A kulturális és kreatív ágazatok finanszírozáshoz történő hozzáférése ugyanilyen fontos téma, amelyet a tagállami szakértők megvizsgáltak. Megállapításaikat belefoglalták a Finanszírozáshoz történő hozzáférés „Út a hatékonyabb pénzügyi ökoszisztémák felé” című OMC-jelentésbe.

2020 januárjában a kulturális és kreatív iparágakra irányuló FLIP („Finanszírozás, tanulás, innováció és szabadalmaztatás”) elnevezésű szakpolitikai projekt keretében a Bizottság és a tagállamok szakértőivel közösen konferenciát szerveztek, hogy részletesebben tanulmányozhassák a finanszírozás, az innováció és a kulturális és kreatív ágazatok szempontjából releváns további témák terén elért eredményeket.

E konkrét kezdeményezéseken túl számos európai támogatási rendszer foglalkozik ezekkel az ágazatot és az iparágat érintő kérdésekkel:

Európai szintű hálózatok a kulturális és kreatív ágazatokhoz tartozó területeken

Az Európai Bizottság és az Eurostat kulturális statisztikákon és egyéb vonatkozó tanulmányokon dolgozik annak érdekében, hogy tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatallal támogassa a kulturális és kreatív ágazatokat.