Skip to main content

Culture and Creativity

Sectoarele culturale și creative

Sectoarele culturale și creative înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale sau pe expresii artistice și alte expresii creative individuale sau colective și sunt definite în temeiul juridic al programului „Europa creativă”.

Sprijinul pentru aceste sectoare se bazează pe datele elaborate de Eurostat ca parte a Rețelei sistemului statistic european (ESSnet) pentru cultură și pe activitatea sa de coordonare a armonizării statisticilor privind sectoarele culturale și creative (de exemplu, prin revizuirea tipologiilor și terminologiilor indicatorilor, comunicarea prin intermediul indicatorilor și relevanța pentru elaborarea politicilor).

Pe de altă parte, industriile culturale și creative se axează pe etapele ulterioare ale lanțului valoric, inclusiv etapele de producție și diseminare ale operațiunilor industriale și de producție.

Importanța sectoarelor culturale și creative

Sectoarele culturale și creative sunt importante pentru dezvoltarea continuă a societăților și stau la baza economiei creative. Bazate intensiv pe cunoaștere, pe creativitate și talent, acestea generează o bogăție economică considerabilă. Și mai important, acestea sunt esențiale pentru consolidarea sentimentului de identitate, cultură și valori europene comune. Din punct de vedere economic, acestea înregistrează o creștere peste medie și creează locuri de muncă - în special pentru tineri - sporind în același timp coeziunea socială.

Sprijinirea sectoarelor culturale și creative: programul „Europa creativă”

Programul „Europa creativă” are două subprograme: CULTURA și MEDIA (audiovizual), precum și o componentă transsectorială.

Programul „Europa creativă” sprijină cooperarea transfrontalieră și activitățile de colaborare în rețea pentru toate sectoarele culturale și creative și cofinanțează platforme și rețele importante.

Pentru a elabora propunerea pentru viitorul program „Europa creativă” 2021-2027, Comisia s-a consultat cu o gamă largă de părți interesate și experți din statele membre. Aceste consultări au avut loc în paralel cu evaluarea interimară a programului „Europa creativă” 2014-2020, concluzia în cazul ambelor acțiuni fiind că nevoile anumitor sectoare nu au fost suficient abordate în cadrul programului actual.

Propunerea pentru programul „Europa creativă” 2021-2027 urmărește să corecteze aceste deficiențe prin includerea unui nou sprijin sectorial specific în domenii precum

Aceste acțiuni sectoriale se vor axa pe consolidarea capacităților, profesionalizare și dezvoltarea talentelor, colectarea de date pentru o mai bună înțelegere a sectoarelor, precum și pe oportunitățile de export. Acestea se vor baza pe și vor completa acțiunile și proiectele derulate de UE în ultimii ani, cum ar fi inițiativa „Muzica mișcă Europa”.

Inovare, antreprenoriat și finanțare

Antreprenoriatul și inovarea sunt teme importante pentru sectoarele și industriile culturale și creative. Acestea au fost examinate mai în detaliu de către experții statelor membre. Rezultatele pot fi găsite, de exemplu, în raportul MDC privind „Rolul politicilor publice în dezvoltarea potențialului antreprenorial și inovator al sectoarelor culturale și creative” și într-o prezentare detaliată a politicilor și studiilor UE în acest domeniu.

Accesul la finanțare pentru sectoarele și industriile culturale și creative este o temă la fel de importantă pe care experții statelor membre au analizat-o și au inclus-o în raportul MDC privind accesul la finanțare „Către ecosisteme financiare mai eficiente”.

În ianuarie 2020, proiectul de politică FLIP („Finanțare, învățare, inovare și brevetare”) pentru industriile culturale și creative și experții Comisiei și ai statelor membre au organizat o conferință pentru a efectua o analiză mai detaliată a realizărilor în materie de finanțare, inovare și alte teme relevante pentru sectoarele culturale și creative.

În afara acestor inițiative specifice, există o varietate de scheme europene de sprijin pentru sector și industrie care abordează aceste aspecte

Rețele în domeniul sectoarelor culturale și creative la nivel european

Pentru a sprijini sectoarele culturale și creative prin elaborarea de politici bazate pe date concrete, Comisia Europeană și Eurostat lucrează la statistici în domeniul cultural și la alte studii relevante.