Skip to main content

Culture and Creativity

Despre programul „Europa creativă”

„Europa creativă” este principalul program prin care Comisia Europeană susține sectoarele culturii și audiovizualului.

Slide

Programul „Europa creativă” 2021-2027 dispune de un buget de 2,44 miliarde EUR. Prin comparație, programul precedent (2014-2020) a avut un buget de 1,47 miliarde EUR. „Europa creativă” investește în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor din sectoarele culturale și creative.

Obiectivele globale ale programului sunt următoarele:

  • protejarea, dezvoltarea și promovarea diversității și a patrimoniului cultural și lingvistic european
  • creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative europene, în special al sectorului audiovizual.

Noutățile programului vor contribui la redresarea acestor sectoare, consolidându-le eforturile de a deveni mai favorabile incluziunii, mai digitale și mai sustenabile din punct de vedere ecologic.

Programul Europa creativă este împărțit în 3 componente:

Noutățile programului „Europa creativă”

Principalele noutăți introduse în program sunt:

  • un accent mai puternic pe creația transnațională și pe inovare
  • facilitarea accesului la finanțare prin rate de cofinanțare mai ridicate (un sprijin mai mare pentru proiecte din partea programului „Europa creativă”)
  • accent pe sprijinirea cooperării la nivelul UE pentru a face sectorul audiovizual european mai competitiv la nivel mondial
  • programul de mobilitate pentru artiști și profesioniști
  • acțiuni care vizează nevoile anumitor sectoare creative specifice, cum ar fi muzica, arhitectura și patrimoniul cultural.

Eligibilitate pentru finanțare

Programul „Europa creativă” se adresează organizațiilor culturale și creative din statele membre ale UE, precum și din țări terțe. Sub rezerva anumitor condiții, țările din Spațiul Economic European, țările candidate/potențial candidate și țările din cadrul politicii europene de vecinătate pot participa, de asemenea, la program.

Aflați mai multe despre țările eligibile, precum și despre orientările pentru fiecare cerere de propuneri.

Procedura de înscriere

Organizațiile interesate să beneficieze de aceste oportunități de finanțare sunt invitate să acceseze paginile dedicate componentelor programului (enumerate mai sus).

Informații mai detaliate privind procedura de înscriere vor fi disponibile în timp util pe site-ul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură, precum și în secțiunea „Cereri de propuneri”. De asemenea, solicitanții pot beneficia de sprijin din partea birourilor „Europa creativă”.

Tagged in:  Europa creativă