Skip to main content

Culture and Creativity

Tietoa Luova Eurooppa ‑ohjelmasta

Luova Eurooppa on Euroopan komission lippulaivaohjelma, jolla tuetaan kulttuuri- ja audiovisuaalialaa.

Slide

Luova Eurooppa -ohjelman ohjelmakauden 2021–2027 budjetti on 2,44 miljardia euroa, kun edellisellä kaudella 2014–2020 se oli 1,47 miljardia euroa. Luova Eurooppa -ohjelmasta myönnetään rahoitusta toimintaan, joka lisää kulttuurista monimuotoisuutta sekä vastaa kulttuurialan ja luovien alojen tarpeisiin ja haasteisiin.

Ohjelman päätavoitteet ovat seuraavat:

  • vaalitaan, kehitetään ja edistetään Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä
  • parannetaan kulttuurialan ja luovien alojen, erityisesti audiovisuaalialan, kilpailukykyä ja taloudellista potentiaalia.

Ohjelmaan tehdyillä uudistuksilla tuetaan kulttuuri- ja luovan toiminnan vilkastumista sekä vahvistetaan näiden alojen osallistavuutta, digitaalisuutta ja kestävyyttä.

Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluu kolme osa-aluetta:

Luova Eurooppa ‑ohjelmaan tehdyt uudistukset

Ohjelman tärkeimmät uudistukset ovat seuraavat:

  • lisätään maiden välistä luovaa toimintaa ja innovointia
  • helpotetaan mahdollisuutta saada rahoitusta nostamalla yhteisrahoitusosuuksien määrää (lisätään Luova Eurooppa -ohjelmasta saatavaa rahoitusosuutta hankkeissa)
  • vahvistetaan Euroopan audiovisuaalialan maailmanlaajuista kilpailukykyä EU:n tason yhteistyön avulla
  • toteutetaan taiteilijoille ja ammattilaisille tarkoitettua liikkuvuusohjelmaa
  • vastataan tarpeisiin, jotka koskevat tiettyjä luovia aloja, kuten musiikki-, arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintöalaa.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Luova Eurooppa -ohjelma on tarkoitettu sekä EU-maissa että EU:n ulkopuolisissa maissa toimiville kulttuurialan ja luovien alojen organisaatioille. Jos tietyt ehdot täyttyvät, ohjelmaan voivat osallistua myös Euroopan talousalueen maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan maat.

Täältä löytyy lisätietoa maista, jotka voivat osallistua ohjelmaan, sekä ehdotuspyyntöihin liittyvät ohjeet.

Hakeminen

Ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneet organisaatiot voivat katsoa lisätietoja jokaisen alaohjelman omilta sivuilta (linkit näille sivuille on annettu yllä).

Tarkempia tietoja hakemisesta on Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolla sekä ehdotuspyyntöjä koskevalla sivulla. Myös Luova Eurooppa -yhteyspisteet auttavat hakemiseen liittyvissä asioissa.

Tagged in:  Luova Eurooppa