Skip to main content

Culture and Creativity

Program Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je vlajkový program Evropské komise na podporu kultury a audiovizuálního odvětví.

Slide

Rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021–2027 činí 2,44 miliardy eur oproti 1,47 miliardy eur u předchozího programu (2014–2020). Kreativní Evropa investuje do činností, které posilují kulturní rozmanitost a reagují na potřeby a problémy kulturního a kreativního odvětví.

Hlavními cíli programu jsou:

  • zachovávat, rozvíjet a prosazovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a evropské dědictví
  • zvyšovat konkurenceschopnost a hospodářský potenciál kulturních a kreativních odvětví, zejména audiovizuálního odvětví

Program přichází i s novinkami, které přispějí k oživení těchto odvětví a k tomu, že budou inkluzivnější, digitálnější a enviromentálně udržitelnější.

Program Kreativní Evropa se dělí na 3 složky:

Novinky programu Kreativní Evropa

Novými rysy programu jsou:

  • větší důraz na evropskou nadnárodní tvorbu a na inovace
  • snazší přístup k finančním prostředkům díky vyšší míře spolufinancování (větší příspěvky z programu Kreativní Evropa na projekty)
  • důraz na podporu spolupráce na úrovni EU s cílem zvýšit celosvětovou konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví
  • program mobility umělců a pracovníků v kulturním a kreativním odvětví
  • akce zaměřené na potřeby konkrétních tvůrčích oborů, jako je hudba, architektura a kulturní dědictví

Kdo může dostat finanční prostředky

Programu Kreativní Evropa se mohou zúčastnit organizace z kulturního a kreativního odvětví z členských států EU i ze zemí mimo EU. Za určitých podmínek je program otevřen účasti členským zemím Evropského sdružení volného obchodu, kandidátským zemím a potenciálním kandidátům a zemím, na něž se vztahuje evropská politika sousedství.

Další informace o způsobilých zemích a pokyny pro každou konkrétní výzvu k předkládání návrhů

Proces podávání žádostí

Organizace, které mají zájem se ucházet o prostředky, se mohou dozvědět více na stránkách jednotlivých složek programu (viz výše).

Podrobnější informace o postupu podávání žádostí budou včas k dispozici na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu a na stránce s výzvami k předkládání návrhů. Podporu žadatelům také poskytují kanceláře programu Kreativní Evropa.

Tagged in:  Kreativní Evropa