Skip to main content

Culture and Creativity

Om programmet Et Kreativt Europa

Programmet Et kreativt Europa er EU-Kommissionens flagskib, som skal støtte de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

Slide

Et Kreativt Europa 2021-2027 har et budget på 2,44 mia. euro. Til sammenligning havde det foregående program (2014-2020) et budget på 1,47 mia. euro. Et Kreativt Europa investerer i projekter, der styrker den kulturelle mangfoldighed og imødekommer de kulturelle og kreative sektorers behov og udfordringer.

Programmets hovedmål er at

  • bevare, udvikle og fremme europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed og kulturarv
  • øge konkurrenceevnen og det økonomiske potentiale i de kulturelle og kreative sektorer, navnlig i den audiovisuelle sektor.

Programmet skal hjælpe med at genoprette disse sektorer og styrke deres bestræbelser på at blive mere inklusive, mere digitale og miljømæssigt mere bæredygtige.

Programmet Et Kreativt Europa er opdelt i 3 delprogrammer:

Nyt i programmet Et Kreativt Europa

Som noget nyt skal der i programmet

  • lægges større vægt på tværnational skabelse og innovation
  • være lettere adgang til finansiering gennem højere medfinansieringssatser (større bidrag til projekter fra Et Kreativt Europa)
  • fokuseres på at støtte samarbejde på EU-plan for at gøre den europæiske audiovisuelle sektor mere konkurrencedygtig globalt
  • indføres mobilitetsordninger for kunstnere og fagfolk
  • gennemføres projekter, der er rettet mod behovene i bestemte kreative sektorer såsom musik, arkitektur og kulturarv.

Støtteberettigelse

Programmet Et Kreativt Europa er åbent for kulturelle og kreative organisationer fra EU's medlemslande og tredjelande. Lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kandidatlande/potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, kan på visse betingelser også deltage i programmet.

Læs mere om de støtteberettigede lande her og i retningslinjerne for hver enkelt indkaldelse af forslag.

Ansøgningsproceduren

Organisationer, der er interesseret i at ansøge om finansieringsmuligheder, kan læse mere på de enkelte sider for hvert delprogram (angivet ovenfor).

Du vil inden længe kunne finde flere detaljer om ansøgningsprocessen på webstedet for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur samt i afsnittet om indkaldelser af forslag. Ansøgere kan også få støtte fra kontorerne for Et Kreativt Europa.

Tagged in:  Et Kreativt Europa