Skip to main content

Culture and Creativity

O programu Ustvarjalna Evropa

Program Ustvarjalna Evropa je vodilni program Evropske komisije za podporo kulturnemu in avdiovizualnemu sektorju.

Slide

Proračun programa Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027 znaša 2,44 milijarde evrov. V prejšnjem programskem obdobju (2014–2020) je bilo programu na voljo 1,47 milijarde evrov. Ustvarjalna Evropa vlaga v ukrepe, ki krepijo kulturno raznolikost ter se odzivajo na potrebe in izzive kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Glavni cilji programa so:

  • varovanje, razvijanje in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter dediščine
  • povečanje konkurenčnosti in gospodarskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja

Novosti programa bodo prispevale k okrevanju teh sektorjev in okrepile njihova prizadevanja, da bi postali bolj vključujoči, digitalni in okoljsko bolj trajnostni.

Program Ustvarjalna Evropa je razdeljen na 3 sklope:

Novosti programa Ustvarjalna Evropa

Glavne novosti programa:

  • večji poudarek na nadnacionalnem ustvarjanju in inovacijah
  • lažji dostop do financiranja z višjimi stopnjami sofinanciranja (večji prispevki iz programa Ustvarjalna Evropa za projekte)
  • poudarek na podpori sodelovanja na ravni EU, da bi evropski avdiovizualni sektor postal bolj konkurenčen na svetovni ravni
  • program mobilnosti umetnikov in strokovnjakov
  • ukrepi, usmerjeni v potrebe posebnih ustvarjalnih sektorjev, kot so glasba, arhitektura in kulturna dediščina

Upravičenost do financiranja

Program Ustvarjalna Evropa je odprt za kulturne in ustvarjalne organizacije iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU. Pod določenimi pogoji lahko v programu sodelujejo tudi države Evropskega gospodarskega prostora, države kandidatke/potencialne države kandidatke in države iz evropske sosedske politike.

Več lahko izveste v informacijah o državah upravičenkah in smernicah za vsak posamezni razpis za zbiranje predlogov.

Prijavni postopek

Zainteresiranim organizacijam je na voljo več informacij na straneh posameznih sklopov programa, ki so navedeni zgoraj.

Podrobne informacije o postopku prijave bodo pravočasno na voljo na spletišču Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ter v razdelku o razpisih za zbiranje predlogov. Prijaviteljem lahko pomagajo tudi centri Ustvarjalne Evrope.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa