Skip to main content

Culture and Creativity

Par programmu “Radošā Eiropa”

“Radošā Eiropa” ir Eiropas Komisijas pamatprogramma, kas atbalsta kultūras un audiovizuālo nozari.

Slide

Programmas “Radošā Eiropa” budžets 2021–2027 ir 2,44 miljardi eiro salīdzinājumā ar 1,47 miljardiem eiro iepriekšējai programmai (2014-2020). “Radošā Eiropa” investē darbībās, kas stiprina kultūras daudzveidību un reaģē uz kultūras un radošo nozaru vajadzībām un izaicinājumiem.

Programmas galvenie mērķi ir šādi:

  • aizsargāt, attīstīt un popularizēt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un mantojumu;
  • palielināt kultūras un radošo nozaru, jo īpaši audiovizuālās nozares, konkurētspēju un ekonomisko potenciālu.

Programmas jaunievedumi veicinās šo nozaru atveseļošanu, nostiprinot pūliņus, ko tās pieliek, lai kļūtu iekļaujošākas, digitālākas un vides ziņā ilgtspējīgākas.

Programmai “Radošā Eiropa” ir 3 sadaļas:

Programmas “Radošā Eiropa” jaunievedumi

Programmas galvenie jaunievedumi ir šādi:

  • lielākā mērā uzsvērt transnacionālo jaunradi un inovāciju;
  • atvieglināt piekļuvi finansējumam, pateicoties augstākām līdzfinansējuma likmēm (augstāki programmas “Radošā Eiropa” ieguldījumu līmeņi projektiem);
  • uzsvērt atbalstu sadarbībai ES līmenī, lai Eiropas audiovizuālo nozari padarītu konkurētspējīgāku pasaules mērogā;
  • mobilitātes programma māksliniekiem un darbiniekiem;
  • darbības, kas vērstas uz konkrētu radošo nozaru, piemēram, mūzikas, arhitektūras un kultūras mantojuma, vajadzībām.

Tiesības saņemt finansējumu

Programma “Radošā Eiropa” ir atvērta kultūras un radošajām organizācijām no ES dalībvalstīm un citām valstīm. Ievērojot atsevišķus nosacījumus, programmā var piedalīties arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis, kandidātvalstis/potenciālās kandidātvalstis un Eiropas kaimiņattiecību politikas valstis.

Uzzināt vairāk par valstīm, kuras var saņemt atbalstu no programmas, kā arī dažādu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatnostādnes.

Pieteikumu iesniegšana

Organizācijas, kas vēlas izmantot iespējas saņemt finansējumu, var uzzināt vairāk attiecīgo programmas sadaļu lapās (sk. augstāk).

Sīkāka informācija par pieteikšanās procedūru būs laicīgi pieejama Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras tīmekļvietnē, kā arī sadaļā “Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus”. Pieteikumu iesniedzēji var saņemt palīdzību arī no programmas “Radošā Eiropa” birojiem.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”