Skip to main content

Culture and Creativity

A Kreatív Európa program bemutatása

A Kreatív Európa program az Európai Bizottság kulturális és audiovizuális ágazatoknak támogatást nyújtó vezérprogramja.

Slide

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Kreatív Európa program költségvetése 2,44 milliárd euró, szemben az előző időszakra (2014–2020) vonatkozó program 1,47 milliárd eurós költségvetésével. A Kreatív Európa program olyan intézkedésekbe fektet be, amelyek erősítik a kulturális sokszínűséget, és megfelelnek a kulturális és kreatív ágazatok igényeinek, illetve kezelik az előttük álló kihívásokat.

A program főbb céljai a következők:

  • az európai kulturális és nyelvi sokszínűség és örökség megóvása, fejlesztése és népszerűsítése;
  • a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének és gazdasági potenciáljának növelése, különös tekintettel az audiovizuális ágazatra.

A program újdonságai hozzá fognak járulni az említett ágazatok fellendüléséhez, segítve azon törekvéseiket, hogy befogadóbbá, digitálisabbá és környezeti szempontból fenntarthatóbbá váljanak.

A Kreatív Európa program három ágra oszlik:

KULTÚRA ág

Az európai szintű művészeti és kulturális együttműködést előmozdító és erősítő kezdeményezések

MÉDIA ág:

Az európai audiovizuális ágazat versenyképességét, innovációját és fenntarthatóságát ösztönző intézkedések

SZEKTORKÖZI ág

Az audiovizuális és kulturális ágazatok közötti innovatív fellépéseket és együttműködést előmozdító kezdeményezések

A Kreatív Európa program újdonságai

A program főbb újdonságai a következők:

  • nagyobb hangsúly a transznacionális alkotásokon és az innováción;
  • könnyebb hozzáférés a finanszírozáshoz magasabb társfinanszírozási arányok révén (nagyobb hozzájárulás a Kreatív Európa programból a projektek számára);
  • az európai audiovizuális ágazat globális versenyképességének növelése érdekében az uniós szintű együttműködés támogatásának hangsúlyozása;
  • a művészek és a szakemberek mobilitását segítő rendszer;
  • konkrét kreatív ágazatok, például a zene, az építészet és a kulturális örökség igényeinek való megfelelést célzó intézkedések.

Finanszírozásra való jogosultság

A Kreatív Európa program nyitva áll mind az uniós tagállamok, mind a nem uniós országok kulturális és kreatív szervezetei előtt. Bizonyos feltételek mellett az Európai Gazdasági Térség országai, a tagjelölt/potenciális tagjelölt országok és az európai szomszédságpolitika országai is részt vehetnek a programban.

További információk: a Kreatív Európa programban részt vevő nem uniós országok és az egyes pályázati felhívásokhoz készített iránymutatások

A pályázati eljárás

A pályázati felhívás iránt érdeklődő szervezetek a program egyes (fent felsorolt) ágainak szentelt oldalakon bővebben tájékozódhatnak.

A pályázati eljárással kapcsolatos részletesebb információk kellő időben elérhetők lesznek az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján, valamint a pályázati felhívásokkal foglalkozó oldalon. A pályázók a „Kreatív Európa” tájékoztató irodák támogatását is igénybe vehetik.

Tagged in:  Kreatív Európa