Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Uniós hatáskörök a kultúra területén

Mit tesz az EU a Szerződések alapján a kultúráért, és melyek a Európai Bizottság illetékes szervezeti egységei?

Az Európai Unió egyik alapító dokumentuma sem irányoz elő szigorú és korlátozó fogalommeghatározást a kultúráról, és az EU a tagállamokra, illetve az egyénekre bízza annak meghatározását a nemzeti, helyi és egyéni belátásuk alapján. A Kreatív Európa program – az egyetlen, kifejezetten a kultúra támogatására irányuló európai uniós program – jogalapja mindazonáltal rendelkezésre bocsátja a kulturális és kreatív ágazatok nyitott fogalommeghatározását.

Az Uniós hatáskörök alapja a kultúra területén

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) bevezetője a következőt említi: „ösztönzést merítve Európa kulturális, vallási és humanista örökségéből”. Megállapítja továbbá, hogy az Európai Unió egyik céljának megfelelően „tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását” (az EUSZ 3. cikke). Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikke felismeri, hogy az EU hatásköre a kultúra területén „a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések [végrehajtása]”.

A kulturális és kreatív ágazatok támogatása

Az egyes uniós tagállamok felelnek a kulturális ágazattal kapcsolatos saját politikáikért, ezért az Európai Bizottság szerepe az, hogy segítsen a közös kihívások kezelésében. Ezek közé tartozik a digitális technológiák hatása, a kultúra irányításának változó modelljei, valamint a kulturális és kreatív ágazatokban zajló innováció támogatásának igénye.

A Bizottság a kulturális együttműködésre vonatkozó stratégiai dokumentumokkal és saját prioritásaival összhangban hajtja végre az adott bizottsági ciklusra meghatározott tevékenységeket.

A Bizottság számos kiemelt témán dolgozik annak biztosítása érdekében, hogy a kultúra társadalmi és gazdasági szerepét elismerjék a szélesebb körű uniós szakpolitikai döntéshozatalban és tevékenységekben. Biztosítja továbbá, hogy a vonatkozó uniós jogszabályok tükrözzék a kulturális és kreatív ágazatok összetett jellegét.

A Bizottság emellett segít a tagállamoknak a válságok kedvezőtlen hatásainak enyhítésében, valamint az olyan kihívások leküzdésében, amelyek esetében hasznosnak bizonyulhatnak az összehangolt uniós válaszlépések.

Bizottság és kultúra – vezetőség és felelős szolgálatok

Jelenleg Marija Gabriel a kulturális és kreatív ágazatokért felelős biztos. Megbízatása kiterjed az új európai kulturális menetrend teljes körű végrehajtásának biztosítására, valamint a kreatív iparágak és a Kreatív Európa program előmozdítására. Tárcája magában foglalja az innovációt, a kutatást, az oktatást és az ifjúságpolitikát is.

A Bizottság kultúráért felelős szervezeti egysége az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC). Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság támogatja az uniós szintű fellépést ezen a területen, amely kiterjed a kulturális és kreatív ágazatokra, többek között a kulturális örökségre, összegyűjtött adatokon és tényeken alapuló szakpolitikákat dolgoz ki, és irányítja az EU kulturális programját, a Kreatív Európa programot.

A kulturális és kreatív ágazatokhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó további bizottsági szervezeti egységek a következők:

A kultúrával kapcsolatos kérdésekkel számos egyéb, más bizottsági szolgálatok által irányított szakpolitika és program is foglalkozik. Ilyen például a foglalkoztatás vagy a helyi és regionális fejlesztés.