Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturni i kreativni sektori

Kulturni i kreativni sektori obuhvaćaju sve sektore čije se aktivnosti temelje na kulturnim vrijednostima ili drugim umjetničkim individualnim ili kolektivnim kreativnim izričajima te su definirani u pravnoj osnovi programa Kreativna Europa.

Potpora tim sektorima temelji se na podacima koje je Eurostat izradio kao dio mreže Europskog statističkog sustava o kulturi i na njegovu radu na daljnjoj koordinaciji usklađivanja statističkih podataka o kulturnim i kreativnim sektorima (na primjer preispitivanjem tipologija i terminologija za pokazatelje te komuniciranjem putem pokazatelja i važnosti za donošenje politika).

S druge strane, kulturne i kreativne industrije podrazumijevaju usmjerenost na daljnje faze u lancu vrijednosti, uključujući faze proizvodnje i širenja industrijskih i proizvodnih aktivnosti.

Važnost kulturnih i kreativnih sektora

Kulturni i kreativni sektori važni su za osiguravanje kontinuiranog razvoja društava i okosnica su kreativnog gospodarstva. Budući da zahtijevaju mnogo stručnog znanja i temelje se na kreativnosti i talentu pojedinaca, stvaraju znatno ekonomsko bogatstvo. Što je još važnije, neophodni su za stvaranje zajedničkog osjećaja europskog identiteta, kulture i vrijednosti. U gospodarskom smislu, ostvaruju iznadprosječan rast i u njima se otvaraju radna mjesta, osobito za mlade, uz istodobno jačanje socijalne kohezije.

Potpora kulturnim i kreativnim sektorima: program Kreativna Europa

Program Kreativna Europa ima više potprograma: Kreativna Europa – KULTURA, Kreativna Europa – MEDIA (audiovizualni) te međusektorski potprogram.

Putem programa Kreativna Europa podupiru se aktivnosti prekogranične suradnje i umrežavanja za sve kulturne i kreativne sektore te se sufinanciraju važne platforme i mreže.

Kako bi pripremila prijedlog za predstojeći program Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027., Komisija se savjetovala s brojnim dionicima i stručnjacima iz država članica. Ta su savjetovanja održana usporedno s evaluacijom na sredini provedbe programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020. te je u oba ta postupka zaključeno da u trenutačnom programu potrebe nekih sektora nisu u dovoljnoj mjeri uzete u obzir.

Prijedlogom za program Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. ti se nedostaci namjeravaju ukloniti uključivanjem nove posebne sektorske potpore za područja kao što su:

Te sektorske mjere bit će usmjerene na izgradnju kapaciteta, profesionalizaciju i razvoj talenata, prikupljanje podataka radi boljeg razumijevanja sektora te mogućnosti izvoza. Temeljit će se na EU-ovim mjerama i projektima koji su već provedeni proteklih godina, kao što je inicijativa „Glazba pokreće Europu”.

Inovacije, poduzetništvo i financije

Poduzetništvo i inovacije važne su teme za kulturne i kreativne sektore i industrije i detaljno ih analiziraju stručnjaci iz država članica. Rezultati se mogu pronaći, primjerice, u izvješću skupine za OMC „Uloga javnih politika u razvoju poduzetničkog i inovacijskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora” i u detaljnom pregledu povezanih politika i studija EU-a.

Jednako je važna tema i pristup financiranju za kulturne i kreativne sektore i industrije te su stručnjaci iz država članica i tu temu razmotrili i uključili u izvješće skupine za OMC o pristupu financiranju „Ususret učinkovitijim financijskim ekosustavima”.

U siječnju 2020. u okviru projekta FLIP (Financiranje, učenje, inovacije i patentiranje, eng. Finance, Learning, Innovation and Patenting) za kulturne i kreativne industrije, u suradnji sa stručnjacima iz Komisije i država članica organizirana je konferencija kako bi se detaljnije razmotrili rezultati postignuti u pogledu financija, inovacija i drugih relevantnih tema za kulturne i kreativne sektore.

Osim tih konkretnih inicijativa, na ista je pitanja usmjeren niz europskih programa potpore tim sektorima i industrijama:

Mreže u kulturnim i kreativnim sektorima na razini Europe

Kako bi oblikovanjem politika na temelju dokaza poduprli kulturne i kreativne sektore, Europska komisija i Eurostat rade na statističkim podacima o kulturi i drugim relevantnim studijama.