Skip to main content

Culture and Creativity

Mogućnosti financiranja kulturne baštine

financiranje kulturne baštine


U okviru višegodišnjeg financijskog okvira, višegodišnjeg proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020., postoji nekoliko programa financiranja za potporu kulturnoj baštini.

U tijeku su pregovori između država članica, Europske komisije i Europskog parlamenta o predstojećem višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.
Najnovije informacije o prijedlozima Komisije: proračun EU-a za budućnost.

Kako bi građani bolje razumjeli politike, programe i aktivnosti u području kulturne baštine u EU-u i lakše im pristupili, Europska komisija ih je mapirala.

Rezultati projekta [pdf]

Otvoreni pozivi

Pronađite otvorene pozive na portalu za financiranje i natječaje.

Budući da kultura može biti višedimenzionalna i povezana s nekoliko drugih sektora, sredstva za kulturnu baštinu izdvajaju se iz više europskih programa.

Kreativna Europa

Program Kreativna Europa glavni je izvor financijskih sredstava EU-a za sektor kulture. Njime se podupire rad na politikama u okviru planova rada za kulturu Vijeća. Novim programom Kreativna Europa podupirat će se područje kulture od 2021.

Saznajte više o programu Kreativna Europa.

Pronađite pozive na podnošenje prijedloga i ponuda u okviru programa Kreativna Europa.

Program Erasmus+

Programom Erasmus+ (2014. – 2020.) potiče se razvoj vještina i poboljšavaju mogućnosti zaposlenja putem obrazovanja, osposobljavanja, programa za mlade i sporta. Sektor kulturne baštine uglavnom je obuhvaćen ključnom mjerom 2.: suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse.

Riječ je o sljedećim područjima:

 • strateška partnerstva
 • jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja
 • jačanje sposobnosti u području mladih
 • udruženja znanja
 • udruženja sektorskih vještina.

Tijekom Europske godine kulturne baštine iz programa Erasmus+ dodijeljena su gotovo 92 milijuna eura za 965 projekata suradnje i mobilnosti u području kulturne baštine.

Saznajte više na platformi za rezultate projekata u okviru programa Erasmus+.

Više projekata u okviru programa Erasmus+ na temu kulturne baštine i njihove rezultate potražite u publikaciji Erasmus+: Obogaćivanje naše kulturne baštine.

Obzor 2020.

U okviru istraživačkih programa EU-a podupire se istraživanje kulturne baštine. Obzor 2020. je EU-ov okvirni program za istraživanje i inovacije, a trenutačno raspolaže proračunom od 80 milijardi eura.
Tri stupa programa iz kojih se podupiru istraživanja povezana s baštinom jesu

 • izvrsna znanost
 • industrijsko vodstvo
 • društveni izazovi.

Saznajte više o potpori u području istraživanja kulture i kulturne baštine u okviru Obzora 2020.

Sljedeći okvirni program za istraživanje i inovacije bit će Obzor Europa. Promicanje kulturne baštine obuhvaćeno je 2. klasterom drugoga stupa („Kultura, kreativnost i uključivo društvo”).

Među ciljevima istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u tom klasteru je „jačanje, očuvanje, zaštita i učinkovitija obnova europske kulturne baštine”.

Saznajte više o Obzoru Europa i drugom klasteru.

Europa za građane

Program Europa za građane pridonosi razumijevanju EU-a, njegove povijesti i raznolikosti te potiče građane na sudjelovanje u demokratskim procesima na razini EU-a.

Važan aspekt tog programa je sjećanje: očuvanje sjećanja na prošlost kako bismo prevladali ono što je bilo i izgradili budućnost. Taj je aspekt usko povezan s kulturnom baštinom i poviješću.

I u okviru projekata bratimljenja gradova provode se aktivnosti povezane s kulturnom baštinom te se promiče građansko sudjelovanje i angažman na razini EU-a.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europska komisija i države članice zajednički upravljaju europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Sredstva iz njih ulažu se u otvaranje radnih mjesta te održivo i zdravo europsko gospodarstvo i okoliš.

Strukturni i investicijski fondovi usmjereni su na pet glavnih područja:

 1. istraživanje i inovacije
 2. digitalne tehnologije
 3. potporu niskougljičnom gospodarstvu
 4. održivo upravljanje prirodnim resursima
 5. mala poduzeća.

Države članice mogu koristiti te fondove za financiranje kulture i kreativnosti te otvaranje radnih mjesta i rast.

Saznajte više o toj temi politike.

Fondovi i inicijative u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova pružaju neophodna sredstva za sektor kulturne baštine.

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Lokalne i regionalne vlasti zadužene za zaštitu i promicanje kulturne baštine imaju pristup znatnoj potpori iz EFRR-a.

Za otvaranje lokalnih radnih mjesta u lokalitetima kulturne baštine i privlačenje posjetitelja u određene gradove i lokacije u okviru EFRR-a dostupno je oko 4,7 milijardi eura.

Saznajte više o tim mogućnostima financiranja.

Saznajte više o istaknutim projektima.

Europska teritorijalna suradnja (Interreg)

Interreg je niz programa za poticanje suradnje među regijama u EU-u i izvan njega. Jedna od najvažnijih tema je kulturna baština.

Pronađite primjere projekata povezanih s kulturom u okviru Interrega u e-knjizi Povezivanje kultura, povezani građani, kojom je obilježena Europska godine kulturne baštine 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.