Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu jikkontribwixxi biex jippermetti lir-reġjuni u lin-nies jindirizzaw l-impatti soċjali, l-impjiegi, ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni lejn il-miri tal-Unjoni għall-2030 dwar l-enerġija u l-klima u ekonomija tal-Unjoni newtrali għall-klima sal-2050, abbażi tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-Fond se jkun għodda ewlenija biex jiġu appoġġjati t-territorji l-aktar affettwati mit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika billi jipprovdilhom appoġġ imfassal apposta. Il-fond itaffi l-ispejjeż soċjoekonomiċi kkawżati mit-tranżizzjoni klimatika, filwaqt li jappoġġja d-diversifikazzjoni ekonomika u l-konverżjoni mill-ġdid tat-territorji kkonċernati. Dan jinvolvi l-appoġġ ta’ investimenti produttivi f’intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, il-ħolqien ta’ ditti ġodda, ir-riċerka u l-innovazzjoni, ir-riabilitazzjoni ambjentali, l-enerġija nadifa, u t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema.

Total budget
mhux applikabbli
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Skont l-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni
Who can apply
Sabiex jiġi sfruttat il-finanzjament mill-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jħejju l-Pjanijiet Territorjali għal Tranżizzjoni Ġusta (TJTPs), filwaqt li jidentifikaw it-territorji eliġibbli li huma mistennija li jkunu l-aktar milquta b’mod negattiv mit-tranżizzjoni ekoloġika, kif ukoll il-ħtiġijiet u l-oqsma ta’ attività tagħhom.
No. of partners needed
Jekk jogħġbok iċċekkja s-sejħiet għall-proposti
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Sejħiet għall-proposti
Total initiative budget
Baġit totali tal-programm: €19.3 biljun
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
4