Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

L-AMIF jiffoka speċifikament fuq miżuri ta’ integrazzjoni bikrija, b’possibbiltà għal rata ta’ kofinanzjament ogħla minn dik standard għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, u s-soċjetà ċivili. Il-programm il-ġdid jiffoka l-aktar fuq l-istadji bikrin tal-integrazzjoni u dawn huma l-għanijiet ġenerali:

  • L-iżvilupp u t-trawwim tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil, inkluża d-dimensjoni esterna tagħha;
  • L-appoġġ għall-migrazzjoni legali lejn l-Istati Membri u l-iffaċilitar tal-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi;
  • It-tnaqqis tal-migrazzjoni irregolari u t-titjib tal-effettività tar-ritorn u r-riammissjoni f’pajjiżi terzi;
  • It-tisħiħ tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri.
Total budget
mhux applikabbli
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
mhux applikabbli
Who can apply
L-organizzazzjonijiet legali stabbiliti fi Stat Membru li jipparteċipaw fl-AMIF jew stabbiliti f’pajjiżi terzi assoċjati mal-AMIF jistgħu jipparteċipaw fis-sejħiet għal proposti. L-AMIF huwa implimentat taħt ġestjoni kondiviża, diretta jew indiretta. L-akbar parti tar-riżorsi (63.5% tal-baġit totali) se tiġi allokata għall-programmi tal-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża.
No. of partners needed
Jekk jogħġbok iċċekkja s-sejħa
Type of support
How to access
Sejħiet għal proposti
Total initiative budget
Baġit totali tal-programm (2021-2027): €9.9 biljun
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2