Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) financiert het externe optreden van de EU, waardoor de EU in staat wordt gesteld haar waarden en belangen wereldwijd doeltreffend te handhaven en te bevorderen.

De geografische programma’s van het NDICI bevorderen de samenwerking met partnerlanden in de volgende regio’s:
• Het Europese nabuurschap (19,32 miljard euro)
• Afrika ten zuiden van de Sahara (29,18 miljard euro)
• Azië en het Stille-Oceaangebied (8,48 miljard euro)
• Amerika en het Caribisch Gebied (3,39 miljard euro)

Ook ondersteunt het programma leermobiliteit van, naar en tussen derde landen in het kader van het Erasmus+-programma, evenals samenwerking en beleidsdialogen op het gebied van onderwijs en cultuur.

Total budget
79,5 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Oproepen tot het indienen van voorstellen bekijken
Who can apply
De subsidiabiliteitscriteria variëren afhankelijk van het specifieke programma/ de specifieke actie.
No. of partners needed
Raadpleeg de financieringsgids voor meer informatie
Type of support
How to access
Afhankelijk van het specifieke programma/ de specifieke actie
Total initiative budget
60,38 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4