Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief heeft tot doel een creatieve en interdisciplinaire beweging op gang te brengen die de Europese Green Deal verbindt met het dagelijks leven van de EU-burgers. Het initiatief wordt ontwikkeld in een proces van co-design met directe inbreng van burgers, deskundigen, bedrijven en instellingen en heeft de volgende doelstellingen:

  • huisvesting in de toekomst toegankelijker en beter betaalbaar maken
  • ontwerpers, architecten, ingenieurs, wetenschappers, studenten en creatieve geesten uit verschillende disciplines ertoe aanzetten om met een frisse blik naar duurzaam wonen te kijken
  • de EU-burgers een woonervaring van hogere kwaliteit geven
  • financiële steun verlenen aan innovatieve ideeën en producten door middel van ad-hocoproepen tot het indienen van voorstellen en gecoördineerde programma’s

Belanghebbenden uit de culturele en creatieve sector kunnen gebruik maken van de verschillende financieringsinstrumenten die het Nieuw Europees Bauhaus ondersteunen en zij kunnen zich als partner of belangrijk lid aansluiten bij de bijbehorende gemeenschap. Meer informatie over hoe u partner kunt worden, vindt u hier.

Total budget
n.v.t.
Dates
2021–2027
Grant / loan size
n.v.t.
Who can apply
De subsidiabiliteit verschilt per specifieke oproep. De oproepen tot het indienen van voorstellen voor projecten die helpen om de doelstellingen van het Nieuw Europees Bauhaus te verwezenlijken, worden gepubliceerd in het kader van verschillende EU-financieringsprogramma’s.
No. of partners needed
n.v.t.
Name of the programme or initiative
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
n.v.t.
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
6