Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Clár Oibre Bliantúil 2021 le haghaidh chur chun feidhme Chlár Eoraip na Cruthaitheachta.

Leagtar amach sa Chlár Oibre seo an creat beartais, na tosaíochtaí agus na gníomhaíochtaí lena gcuirtear ‘Clár Eoraip na Cruthaitheachta’ chun feidhme in 2021.

Available languages (3)

2021 Annual Work Programme for the implementation of the Creative Europe Programme

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION relative à l’adoption du programme de travail pour la mise en oeuvre du programme «Europe créative» pour 2021

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Annahme des Jahresarbeitsprogramms 2021 für die Durchführung des Programms Kreatives Europa

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta
Gaeilge