Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Solidaritātes projekts ir 2 līdz 12 mēnešus ilga bezpeļņas solidaritātes aktivitāte, ko ierosinājuši, izstrādājuši un īsteno paši jaunieši.

Projektu īsteno vismaz piecu jauniešu grupa, un tā uzmanības centrā ir jābūt kādam skaidri definētam tematam, kuru viņi pētīs ikdienas darbā, kurā tiks iesaistīti visi grupas dalībnieki.

Solidaritātes projekti risina būtiskas problēmas kopienās, attiecīgā gadījumā ietverot tās, kas kopīgi apzinātas pierobežas reģionos, un tiem būtu jārada arī skaidra Eiropas pievienotā vērtība.

Total budget
1 miljards eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Uzzināt uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Jebkura publiska vai privāta organizācija, kas ir likumīgi izveidota kādā programmas valstī; projektu īstenojošās grupas vārdā.
No. of partners needed
Vismaz 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
More info on the programme
Total initiative budget
Eiropas Solidaritātes korpusa 2021. g. uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (atsaucei): 138 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1