Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Aprites ekonomikas un dzīves kvalitātes apakšprogrammas mērķis ir atvieglot pāreju uz ilgtspējīgu, no toksikantiem brīvu, energoefektīvu un klimatnoturīgu aprites ekonomiku un aizsargāt, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti.

Šī apakšprogramma ietver tiešus intervences pasākumus vai var atbalstīt minēto mērķu integrēšanu citās politikas jomās.

Tāpēc programma “LIFE” turpinās līdzfinansēt projektus vides nozarē, jo īpaši aprites ekonomikas jomā. Tie ietvers resursu atgūšanu no atkritumiem, ūdens, gaisa, trokšņa, augsnes un ķīmisko vielu apsaimniekošanu, kā arī vidisko pārvaldību.

Pasākuma dotācijas tiks piešķirtas projektiem, ar kuriem šajās jomās īstenos inovatīvus un paraugprakses risinājumus.

Attiecībā uz kultūras un radošajām nozarēm daļa no apakšprogrammas prioritātēm ir iniciatīva “Jaunais Eiropas “Bauhaus””. Tā ietver vides, ekonomikas un kultūras projektus, kuros ņemti vērā dabas un bioloģiskās daudzveidības elementi un apvienots dizains, ilgtspēja, piekļūstamība un pieejamība cenas ziņā, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu.

Total budget
5,4 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Summas atšķiras atkarībā no uzaicinājumiem, bet standarta rīcības projektiem tās parasti ir robežās no 1 līdz 4 miljoniem EUR. Dotāciju apmērs īpašiem uzaicinājumiem uz mazākiem projektiem ir no 70 000 līdz 500 000 eiro.
Who can apply
Priekšlikumu programmas “LIFE” ietvaros var iesniegt jebkura ES reģistrēta publiska vai privāta likumīgi izveidota organizācija.
No. of partners needed
Vismaz 1
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
947 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
6
Need count
2