Skip to main content

Culture and Creativity

Programmas “LIFE” apakšprogramma “Pāreja uz tīru enerģiju” atbalsta pāreju uz energoefektīvu, uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu, klimatneitrālu un klimatnoturīgu ekonomiku.

Tā nodrošina finansējumu koordinācijas un atbalsta darbībām, kurām ir augsta ES pievienotā vērtība un kuru mērķis ir novērst tirgus šķēršļus, kas kavē sociālekonomisko pāreju uz ilgtspējīgu enerģiju.

Programma “LIFE” līdzfinansē projektus šādās jomās:
• pilsētvides pielāgošana un zemes izmantošanas plānošana;
• infrastruktūras noturība;
• ilgtspējīga ūdens pārvaldība sausumam pakļautās teritorijās;
• plūdu un piekrastes pārvaldība;
• lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma nozaru noturība;
• atbalsts ES tālākajiem reģioniem: gatavība ekstrēmiem laikapstākļiem, jo īpaši piekrastes teritorijās.

Aprites ekonomikas un dzīves kvalitātes apakšprogrammas mērķis ir atvieglot pāreju uz ilgtspējīgu, no toksikantiem brīvu, energoefektīvu un klimatnoturīgu aprites ekonomiku un aizsargāt, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti.

Šī apakšprogramma ietver tiešus intervences pasākumus vai var atbalstīt minēto mērķu integrēšanu citās politikas jomās.

Subscribe to Programma “LIFE”