Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Programma “LIFE” līdzfinansē projektus šādās jomās:
• pilsētvides pielāgošana un zemes izmantošanas plānošana;
• infrastruktūras noturība;
• ilgtspējīga ūdens pārvaldība sausumam pakļautās teritorijās;
• plūdu un piekrastes pārvaldība;
• lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma nozaru noturība;
• atbalsts ES tālākajiem reģioniem: gatavība ekstrēmiem laikapstākļiem, jo īpaši piekrastes teritorijās.

Programma piešķir pasākuma dotācijas paraugprakses projektiem, pilotprojektiem un demonstrējuma projektiem, kas vairo noturību pret klimata pārmaiņām.

Apakšprogramma “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām” sekmē pāreju uz ilgtspējīgu, energoefektīvu, uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu, klimatneitrālu un noturīgu ekonomiku. Pasākumi veicinās ilgtspējīgu attīstību.

Total budget
5,4 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Apjoms ir dažāds un atkarīgs no uzaicinājuma, bet standarta rīcības projektiem diapazons ir no viena līdz četriem miljoniem eiro. Konkrētiem uzaicinājumiem attiecībā uz mazākiem projektiem diapazons ir 70 000–500 000 eiro.
Who can apply
Jebkura publiska vai privāta un juridiska organizācija, kas reģistrēta ES.
No. of partners needed
Vismaz 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
More info on the programme
Total initiative budget
947 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
6
Need count
3