Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) pievērš īpašu uzmanību agrīnas integrācijas pasākumiem, paredzot iespēju vietējām un reģionālajām iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai izmantot līdzfinansējuma likmi, kas ir augstāka nekā standarta likme. Jaunā programma galvenokārt ir vērsta uz integrācijas agrīnajiem posmiem, un vispārējie mērķi ir šādi:

  • attīstīt un veicināt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, ieskaitot tās ārējo dimensiju,
  • atbalstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm un atvieglot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju,
  • samazināt neatbilstīgu migrāciju un uzlabot atgriešanas un atpakaļuzņemšanas efektivitāti trešās valstīs,
  • stiprināt solidaritāti un taisnīgu atbildības sadali starp dalībvalstīm.
Total budget
Neattiecas
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Neattiecas
Who can apply
Uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus var piedalīties juridiskas organizācijas, kas iedibinātas dalībvalstī, kura piedalās AMIF, vai kas iedibinātas AMIF asociētās trešās valstīs.
AMIF īsteno dalītā, tiešā vai netiešā pārvaldībā. Lielākā daļa resursu (63,5 % no kopējā budžeta) dalībvalstu programmām tiks piešķirti dalītā pārvaldībā.
No. of partners needed
Sk. uzaicinājumu
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Kopējais programmas budžets (2021–2027): 9,9 miljardi eiro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2