Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

“WORTH” partnerības projekts atbalsta radošo nozaru MVU transnacionālu sadarbību nolūkā izstrādāt inovatīvus uz dizainu orientētus produktus, veicinot apmaiņu un partnerību starp radošo nozaru pārstāvjiem, dizaineriem, ražotājiem, amatniekiem un tehnoloģiju uzņēmumiem. Tā pamatā ir tādi pamatprincipi kā pieredzes kvalitāte, tai skaitā stils un estētika, veselīga un droša dzīves vide, ilgtspēja un apritīgums, kā arī iekļautība, piekļūstamība un pieejamība cenas ziņā. Pēc pirmās programmas (2017–2021) gūtajiem panākumiem 2021. gadā tika sākta programma “WORTH II”. Trijos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus tiks atlasītas 200 transnacionālas partnerības.

Total budget
26,2 miljardi eiro programmai “InvestEU”
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Neattiecas
Who can apply
Par atbilstīgiem tiks uzskatīti tikai priekšlikumi, kas atbilst šādiem nosacījumiem: • gan vadošajiem pieteikuma iesniedzējiem, gan partneriem būtu aktīvi jādarbojas dzīvesveida rūpniecības nozarēs, piemēram, tekstilizstrādājumu/modes, apavu, ādas/kažokādu, mēbeļu/mājas noformēšanas / interjera dizaina / arhitektūras, juvelierizstrādājumu un aksesuāru nozarē, • tiem būtu jāveic darījumdarbība tādās jomās kā dizains, ražošana/amatniecība vai tehnoloģiju izstrāde, • tiem jābūt iedibinātiem kādā ES valstī, programmas “COSME” asociētā valstī vai Apvienotajā Karalistē, • var piedalīties arī universitātes, pētniecības organizācijas vai dizaina laboratorijas, ja tas ir pamatoti un attiecas uz projektu.
No. of partners needed
Neattiecas
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
More info on the programme
Total initiative budget
Neattiecas
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
2
Need count
7