Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

L-inizjattiva Bauhaus Ewropea l-Ġdida għandha l-għan li tiżviluppa moviment kreattiv u interdixxiplinari li jgħaqqad il-Patt Ekoloġiku Ewropew mal-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini tal-UE. L-inizjattiva qed titfassal b’mod konġunt permezz tal-involviment dirett taċ-ċittadini, tal-esperti, tan-negozji, u l-Istituzzjonijiet u l-għan tagħha huwa li:

  • tagħmel l-għajxien ta’ għada aktar aċċessibbli u affordabbli;
  • timmobilizza d-disinjaturi, il-periti, l-inġiniera, ix-xjentisti, l-istudenti u l-imħuħ kreattivi fid-dixxiplini kollha biex jimmaġinaw mill-ġdid għajxien sostenibbli;
  • ittejjeb il-kwalità tal-esperjenza tal-għajxien taċ-ċittadini tal-UE;
  • tipprovdi appoġġ finanzjarju għal ideat u prodotti innovattivi permezz ta’ sejħiet għal proposti ad hoc u permezz ta’ programmi kkorrdinati.

Il-partijiet ikkonċernati kulturali u kreattivi jistgħu jkunu benefiċjarji tad-diversi strumenti ta’ finanzjament li jappoġġjaw l-NEB u jsiru sħab u membri ewlenin tal-komunità tal-NEB. Sib aktar informazzjoni dwar kif issir sieħeb hawnhekk.

Total budget
mhux applikabbli
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
mhux applikabbli
Who can apply
L-eliġibbiltà tiddependi mis-sejħiet speċifiċi. Is-sejħa għal proposti li jappoġġjaw il-kisba tal-objettivi l-ġodda tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida huma offruti minn programmi ta’ finanzjament differenti tal-UE.
No. of partners needed
mhux applikabbli
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Sejħiet għal proposti
Total initiative budget
mhux applikabbli
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
6