Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Met deze subsidiemogelijkheid worden projecten voor de vertaling, publicatie, distributie en promotie van fictie ondersteund. De volgende doelstellingen worden ondersteund:

  • het versterken van de transnationale circulatie en diversiteit van Europese literaire werken
  • het bereiken van een nieuw publiek voor de Europese literatuur in de EU en daarbuiten
  • het versterken van het concurrentievermogen van de boekensector.

In het kader van kleinschalige projecten kunnen vertalingen van maximaal tien verschillende boeken worden voorgesteld.

In het kader van middelgrote projecten kunnen vertalingen van maximaal twintig verschillende boeken worden voorgesteld.

In het kader van grote projecten kunnen vertalingen van minimaal 21 verschillende boeken worden voorgesteld.

Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Van 100.000 tot 300.000 euro
Who can apply
Aanvragers moeten wettelijk gevestigde organisaties zijn die zijn opgericht en officieel zijn geregistreerd in een land dat in aanmerking komt en die actief zijn in de uitgeverij- en boekensector.
Aanvragers moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste twee jaar juridisch bestaan.
Het maximale EU-financieringspercentage is 60%.
No. of partners needed
Ten minste één
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
Circulatie van Europese literaire werken — oproep van 2021, ter referentie: 5 miljoen euro. Kleinschalige projecten zullen een tentatieve 30% van de totale begroting uitmaken
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1