Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus is opgezet om meer mobiliteitsmogelijkheden te bieden en internationale samenwerking te stimuleren, zodat kunstenaars en culturele professionals kunnen werken, optreden en coproduceren in andere landen, toegang krijgen tot verschillende markten, een nieuw publiek of nieuwe volgers kunnen aantrekken, internationale samenwerking kunnen versterken en hun carrière een nieuwe wending kunnen geven.

Met deze financieringsmogelijkheid worden projecten in de culturele en creatieve sectoren ondersteund. Daarbij kunnen een brede reeks activiteiten en initiatieven en een breed scala aan aanvragers worden gesteund. De steun is bedoeld voor projecten die een transnationale culturele samenwerking omvatten en bijdragen aan de creatie en verspreiding van Europese kunstwerken en kunstenaars over grenzen heen.

Het SECTOROVERSCHRIJDENDE onderdeel zal sectoroverschrijdende activiteiten promoten om de media aan structurele en technologische veranderingen aan te passen, onder meer door een vrij, divers en pluralistisch medialandschap, kwaliteitsjournalistiek en mediawijsheid te bevorderen, ook in de digitale omgeving.

Bij deze oproep gaat het om transnationale uitdagingen en kansen voor de media. 

De steun voor de ontwikkeling van Europese minipakketten wil het concurrentievermogen van Europese onafhankelijke productiebedrijven in landen met een lage audiovisuele capaciteit (LCC-groep A en LCC-groep B) versterken en hun meer economisch gewicht op de markt geven.


Er zal steun worden verleend aan onafhankelijke Europese productiebedrijven die in staat zijn een pakket van twee tot drie audiovisuele werken te ontwikkelen (fictie, animatie, creatieve documentaire).

Er zal steun worden verleend aan Europese festivals die een aanzienlijk percentage niet-nationale Europese audiovisuele werken programmeren, het hele jaar door activiteiten organiseren om het publiek te verruimen en te vernieuwen, innovatieve activiteiten opzetten om het publiek te bereiken en initiatieven voor een jong publiek op touw zetten.

De actie Europese gezamenlijke ontwikkeling ondersteunt de samenwerking tussen Europese productiebedrijven bij de ontwikkeling van één enkel project voor commerciële exploitatie op digitale platforms of multiplatforms in de volgende categorieën: animatie, creatieve documentaire of fictie.

Er zal steun worden verleend voor de ontwikkeling van werken en prototypes – waarbij interactief verhalen worden verteld met originele inhoud en/of kwalitatief hoogstaand spelverloop – die bestemd zijn voor productie en wereldwijde commerciële exploitatie via pc’s, consoles, mobiele apparaten, tablets, smartphones en andere technologieën.

De actie “Films op weg” stimuleert en ondersteunt de bredere distributie van recente niet-nationale Europese films door verkoopagenten en filmdistributeurs aan te moedigen te investeren in de promotie en adequate distributie van niet-nationale Europese films.


Gefinancierd worden door de verkoopagent van de film gecoördineerde campagnes voor de pan-Europese distributie (via bioscopen en/of online) van in aanmerking komende Europese films.

Subscribe to Creatief Europa