Skip to main content

Culture and Creativity

De steun voor de Europese filmverkoop stimuleert en ondersteunt de bredere transnationale distributie van recente Europese films door Europese verkoopagenten financiële middelen ter beschikking te stellen – op basis van hun prestaties op de markt – voor verdere herinvestering in de aankoop, de promotie en de distributie (ook online) van recente niet-nationale Europese films.

Er zijn twee fasen voor de gefinancierde activiteiten:

Doel van de steun voor Europese slate development is het concurrentievermogen van Europese onafhankelijke productiebedrijven te bevorderen en hun economisch gewicht op de markt te vergroten. Het is ook de bedoeling Europese en internationale coproducties te bevorderen en audiovisuele producenten van meer capaciteit te voorzien om projecten te ontwikkelen die in heel Europa en elders kunnen circuleren.

Doel is steun te verlenen aan initiatieven – met name voor een jong publiek – ter bevordering van publieksontwikkeling en -betrokkenheid, met inbegrip van activiteiten op het gebied van filmeducatie.


De innovatieve projecten zorgen voor pan-Europese samenwerking en maken gebruik van nieuwe digitale instrumenten om:

De actie Innovatieve tools en bedrijfsmodellen wil het concurrentievermogen, de schaalbaarheid en de duurzaamheid van de Europese spelers versterken, de zichtbaarheid en de beschikbaarheid van Europese werken verbeteren en een groter publiek in de digitale omgeving bereiken.

Er wordt steun voor tv- en online-inhoud verleend om de capaciteit van audiovisuele producenten te vergroten – zodat ze solide projecten kunnen ontwikkelen en produceren met aanzienlijke circulatiemogelijkheden in heel Europa en elders – en Europese en internationale coproducties binnen de televisie- en onlinesector te bevorderen.

Het lab voor creatieve innovatie zal actoren uit alle culturele en creatieve sectoren stimuleren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen die een mogelijke positieve impact op de lange termijn hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Subscribe to Creatief Europa