Skip to main content

Culture and Creativity

Er wordt steun voor tv- en online-inhoud verleend om de capaciteit van audiovisuele producenten te vergroten – zodat ze solide projecten kunnen ontwikkelen en produceren met aanzienlijke circulatiemogelijkheden in heel Europa en elders – en Europese en internationale coproducties binnen de televisie- en onlinesector te bevorderen.


De actie heeft tot doel de onafhankelijkheid van producenten ten aanzien van omroepen en digitale platformen te vergroten en de samenwerking tussen operatoren (onder meer onafhankelijke producenten, omroepen, digitale platformen en verkoopagenten) uit verschillende landen die aan het onderdeel Media deelnemen (ook uit landen met een lage capaciteit), te versterken met het oog op de productie van hoogwaardige programma’s voor brede internationale distributie waarvoor de promotie zich tot een breed publiek richt (onder meer via commerciële exploitatie in de multiplatformomgeving). 

 

Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Van 300 000 tot twee miljoen euro
Who can apply
Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en verbonden entiteiten) rechtspersonen (publieke of particuliere organen) zijn, in een van de in aanmerking komende landen (zie de details van de oproep) en in een van de landen die volledig deelnemen aan het onderdeel Media van het programma Creatief Europa, gevestigd zijn en direct of indirect, geheel of door een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen.

De aanvragers moeten onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven zijn. De coördinator moet de meerderheidsproducent van het werk in termen van rechten zijn. Bij gelijke aandelen moet de coördinator door de partner(s) als gedelegeerde producent worden aangewezen.

Andere entiteiten kunnen in een andere hoedanigheid bij het consortium worden betrokken, bijvoorbeeld als geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren, enzovoort (zie punt 13).
No. of partners needed
Toegestaan zijn aanvragen van individuele aanvragers (individuele begunstigden) en voorstellen van een consortium van ten minste twee aanvragers.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
22 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
6