Skip to main content

Culture and Creativity

Doel van de steun voor Europese slate development is het concurrentievermogen van Europese onafhankelijke productiebedrijven te bevorderen en hun economisch gewicht op de markt te vergroten. Het is ook de bedoeling Europese en internationale coproducties te bevorderen en audiovisuele producenten van meer capaciteit te voorzien om projecten te ontwikkelen die in heel Europa en elders kunnen circuleren.

De Europese slate development ondersteunt de ontwikkeling van minimaal drie en maximaal vijf werken voor commerciële exploitatie die bestemd zijn om te worden vertoond in bioscopen, op televisie, op digitale platforms of op multiplatforms in de volgende categorieën: animatie, creatieve documentaire of fictie. 

Aanvragers kunnen (facultatief) een kortfilm van opkomend talent aan hun slate toevoegen.

De aanvragen moeten adequate strategieën bevatten voor een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie en voor genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit.

Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Van 90 000 tot 510 000 euro per project
Who can apply
Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en verbonden entiteiten) rechtspersonen (publieke of particuliere organen) zijn, in een van de in aanmerking komende landen (zie de details van de oproep) en in een van de landen die volledig deelnemen aan het onderdeel Media van het programma Creatief Europa, gevestigd zijn en direct of indirect, geheel of door een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Wanneer een bedrijf beursgenoteerd is, bepaalt de locatie van de beurs in principe de nationaliteit van het bedrijf. De aanvragers moeten onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven zijn die kunnen aantonen recente ervaring te hebben met de productie van internationaal gedistribueerde werken. Andere entiteiten kunnen in een andere hoedanigheid bij het consortium worden betrokken, bijvoorbeeld als geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren, enzovoort (zie punt 13).
No. of partners needed
Alleen aanvragen van individuele aanvragers zijn toegestaan.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
19,5 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
4