Skip to main content

Culture and Creativity

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei veicina Eiropas neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprina to ekonomisko nozīmi tirgū. Mērķis ir arī palielināt audiovizuālo producentu spēju izstrādāt projektus ar starptautisku izplatīšanas potenciālu Eiropā un ārpus tās, kā arī veicināt Eiropas un starptautiskos kopražojumus.

Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas plāno izstrādāt 3 līdz 5 audiovizuālo darbu projektus komerciālai izmantošanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai izplatīšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: spēlfilmas, animācijas vai radošās dokumentālās filmas. 

Pieteikumu iesniedzēji savam katalogam var pievienot jauna režisora īsfilmu (pēc izvēles).

Pieteikumos jāiekļauj atbilstošas stratēģijas ar mērķi panākt, ka nozare ir ilgtspējīgāka un videi draudzīgāka, un garantēt līdzsvarotu dzimumu pārstāvību, iekļautību, daudzveidību un dažādu sabiedrības grupu pārstāvētību.

Total budget
2,44 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
No 90 000 eiro līdz 510 000 eiro vienam projektam
Who can apply
Lai varētu pretendēt uz finansējumu, pieteikuma iesniedzējiem (atbalsta saņēmējiem un saistītajiem subjektiem) jābūt tiesību subjektiem (valsts vai privātām struktūrām), jābūt iedibinātiem kādā no valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu (sk. detalizētas ziņas par uzaicinājumu), un iedibinātiem kādā no valstīm, kuras pilnībā piedalās programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammā MEDIA, un tiem tieši vai netieši, pilnībā vai ar vairākuma līdzdalību ir jābūt šo valstu pilsoņu īpašumam. Ja uzņēmums ir kotēts biržā, tā valstspiederību principā nosaka biržas atrašanās vieta. Pieteikumu iesniedzējiem jābūt neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas var apliecināt nesenu pieredzi starptautiski izplatītu darbu ražošanā. Citi subjekti var iesaistīties konsorcijā, piemēram, kā asociētie partneri, apakšuzņēmēji, trešās personas, kas sniedz ieguldījumu natūrā, u. tml. (sk. 13. iedaļu).
No. of partners needed
Tiek pieņemti tikai individuālu pieteikumu iesniedzēju pieteikumi.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
19,5 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
4