Skip to main content

Culture and Creativity

Iniciatīvas “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” mērķis ir attīstīt radošu un starpdisciplināru kustību, kas Eiropas zaļo kursu sasaista ar Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi. Šī iniciatīva tiek kopīgi izstrādāta, tieši iesaistot pilsoņus, ekspertus, uzņēmumus un iestādes, un tās mērķi ir šādi:

Programmas InvestEU politikas joma “MVU” atvieglo finansējuma pieejamību galvenokārt MVU un mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, tostarp arī inovatīvām sabiedrībām un tādām, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs. Tā arī piedāvā kapitāla atbalstu MVU, kuri 2019. gada beigās no valsts atbalsta noteikumu viedokļa nebija nonākuši grūtībās, bet kopš tā laika saskaras ar būtiskiem riskiem Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes dēļ

Izmēģinājuma projekta mērķis ir palīdzēt veidot funkcionējošu publisko telpu, kur iedzīvotāji var uzzināt jaunumus un skatīt dokumentālās filmas formātā, kas ir piemērots mūsdienu auditorijai un nepieciešams dalībai Eiropas demokrātiskajā dzīvē savā valstī un pāri robežām. Uzmanība tiek vērsta uz tādiem izaicinājumiem kā dažu ietekmīgu ārpus Eiropas bāzētu televīzijas un video ziņu platformu un korporāciju dominējošais stāvoklis Eiropas publiskajā sfērā un patērētāju mainīgā attieksme pret informatīvi izklaidējošiem formātiem.

Darbības mērķis ir attīstīt dialogu ar Eiropas jauniešiem, piedāvājot viņiem īpaši izveidotu tiešsaistes vidi, kurā apkopots pārdomas rosinošs saturs par aktuāliem jautājumiem. Tas dotu iespēju jauniešiem no visas Eiropas salīdzināt viedokļus, apspriesties un uzzināt, kā viņu intereses sasaistās ar citās dalībvalstīs dzīvojošu Eiropas jauniešu interesēm un attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām.

Programmas “Radošā Eiropa” Starpnozaru atzara mērķis ir veicināt starpnozaru aktivitātes, kuru mērķis ir pielāgoties strukturālajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar ko saskaras mediji, tostarp sekmējot brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku mediju vidi, kvalitatīvu žurnālistiku un medijpratību, tostarp digitālajā vidē.

Šis uzaicinājums pievērsīs uzmanību mediju problēmām un iespējām starptautiskā mērogā. 
Neaizsargātu grupu, piemēram, migrantu un bēgļu, atspoguļojums medijos un pamanāmība Eiropā plaši izmantotos sociālos medijos joprojām ir neliela, īpaši ņemot vērā situāciju Ukrainā. Mērķis joprojām ir noteikt veidus, kā Eiropā veicināt iekļaujošus sociālos medijus, un palīdzēt šīm grupām veidot savus vēstījumus par bēgļu un migrantu vietu un lomu Eiropas sabiedrībā un kopienās.

 

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei tiek piedāvāts ar mērķi veicināt Eiropas valstu ar zemu ražošanas kapacitāti (LCC grupa A un LCC grupa B) neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprināt to ekonomisko nozīmi tirgū.


Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas spēj izstrādāt 2 līdz 3 audiovizuālo darbu projektus spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā.

Atbalsts tiks sniegts Eiropas festivāliem, kas būtisku savas programmas daļu atvēl Eiropas audiovizuālo darbu izrādīšanai citās valstīs, visa gada garumā rīkojot pasākumus ar mērķi paplašināt skatītāju loku un uzrunāt jaunus skatītājus, īstenojot novatoriskas skatītāju informēšanas aktivitātes, kā arī iniciatīvas jauniešu auditorijai.

Darbība “Eiropas filmu kopražojuma projektu izstrāde” atbalsta Eiropas filmu studiju sadarbību, izstrādājot vienu filmu kopražojuma projektu, kas paredzēts komerciālai izplatīšanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai piedāvāšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: animācija, radošas dokumentālās filmas vai spēlfilmas.

Atbalsts tiks sniegts interaktīvu naratīvu darbu un prototipu izstrādei ar oriģinālu saturu un kvalitatīvu spēles pieredzi. Tie paredzēti globālai komerciālai izmantošanai datoros, konsolēs, mobilās ierīcēs, planšetdatoros, viedtālruņos un izmantojot citas tehnoloģijas.

Ar pasākumu “Filmas kustībā” tiks veicināta jaunāko Eiropas filmu izplatīšana plašākai auditorijai citās valstīs, jo īpaši mudinot filmu pārdošanas aģentus un izplatītājus ieguldīt līdzekļus šādu filmu popularizēšanā un pienācīgā izplatīšanā.


Finansējamās darbības ir kampaņas filmu pārdošanas aģenta koordinētai filmu izplatīšanai Eiropas kinoteātros un/vai tiešsaistē.

Atbalsts Eiropas filmu pārdošanai veicina jaunāko Eiropas filmu starptautisko izplatīšanu. Tas nodrošina finansējumu Eiropas filmu pārdošanas aģentiem, pamatojoties uz to sniegumu tirgū, lai arī turpmāk ieguldītu jaunāko Eiropas filmu iegādē, popularizēšanā un izplatīšanā citās valstīs (tostarp tiešsaistē).

Finansētajām darbībām ir divi posmi

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei veicina Eiropas neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprina to ekonomisko nozīmi tirgū. Mērķis ir arī palielināt audiovizuālo producentu spēju izstrādāt projektus ar starptautisku izplatīšanas potenciālu Eiropā un ārpus tās, kā arī veicināt Eiropas un starptautiskos kopražojumus.

FARNET ir cilvēku kopa, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējo attīstību, saņemot atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF). Šī kopa pulcē zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, vadošās iestādes, iedzīvotājus un ekspertus no visas ES, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību piekrastes zonās. Līdz šim iniciatīva bieži ir atbalstījusi projektus, kas saistīti ar mākslu, amatniecību un kultūras mantojumu.

Kohēzijas fonds ir viens no fondiem, ar kuru palīdzību tiek īstenota ES kohēzijas politika, kas orientēta uz dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, un tas atbalsta projektus TEN‑T un vides jomā.

Subscribe to Tiešo izmaksu finansēšana