Skip to main content

Culture and Creativity

Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva siekiama plėtoti kūrybingą ir tarpdalykinį judėjimą, susiejantį Europos žaliąjį kursą su kasdieniu ES piliečių gyvenimu. Iniciatyva yra kuriama kartu tiesiogiai dalyvaujant piliečiams, ekspertams, įmonėms ir institucijoms, ir ja siekiama:

Pagal „InvestEU“ MVĮ liniją sudaromos palankesnės sąlygos gauti finansavimą visų pirma MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, įskaitant novatoriškas įmones ir kultūros bei kūrybos sektoriuose veikiančias įmones. Be to, siūloma galimybė gauti kapitalo paramą MVĮ, kurios 2019 m. pabaigoje dar nebuvo patiriančios sunkumų vertinant pagal valstybės pagalbos nuostatas, tačiau kurios nuo to laiko susiduria su didele rizika dėl krizės, kurią sukėlė COVID-19 pandemija

Šiuo veiksmu siekiama užmegzti ryšį su jaunaisiais europiečiais sukuriant kuruojamas internetines erdves, kuriose būtų telkiamas mąstyti skatinantis turinys apie aktualius klausimus, suteikiant jiems galimybę palyginti požiūrius iš visos Europos ir aptarti bei sužinoti, kaip jų interesai sutampa su kitų jaunųjų europiečių interesais kitose valstybėse narėse ir atitinkamomis ES iniciatyvomis.

Pagal Tarpsektorinę paprogramę skatinama tarpsektorinė veikla, kuria siekiama prisitaikyti prie žiniasklaidos sektoriaus patiriamų struktūrinių ir technologinių pokyčių, be kita ko, stiprinant laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje.

Šiuo kvietimu bus sprendžiami žiniasklaidos tarptautinio pobūdžio uždaviniai ir padedama jai pasinaudoti tarptautinio pobūdžio galimybėmis. 
Pažeidžiamų grupių, tokių kaip migrantai ir pabėgėliai, vaizdavimas ir matomumas Europos pagrindinėje socialinėje žiniasklaidoje tebėra menkas, ir daugiausia dėmesio skiriama padėčiai Ukrainoje. Tikslas ir toliau yra nustatyti įtraukios socialinės žiniasklaidos skatinimo Europoje būdus ir padėti šioms grupėms kurti savo naratyvus apie pabėgėlių ir migrantų vietą ir vaidmenį Europos visuomenėje ir bendruomenėse.

 

Paramos veiksmo „Europos nedidelio projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą nedidelį audiovizualinį pajėgumą turinčiose šalyse (NPŠ grupė A ir NPŠ grupė B) ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje.


Parama bus teikiama nepriklausomoms Europos gamybos bendrovėms, galinčioms sukurti 2–3 audiovizualinių kūrinių (vaidybinių filmų, animacijos, meninės dokumentikos) katalogą.

Parama bus teikiama Europos festivaliams, kurių programose didelę dalį sudarys nenacionaliniai Europos audiovizualiniai kūriniai, ir kurie sieks ištisus metus vykdyti veiklą, skirtą auditorijai plėsti ir atnaujinti, ir taip pat įgyvendins novatorišką auditorijos informavimo veiklą ir jaunimui skirtas iniciatyvas.

Veiksmu „Bendras kūrimas Europos lygmeniu“ remiamas Europos gamybos bendrovių bendradarbiavimas kuriant bendrą komerciniam naudojimui skirtą projektą, kuris bus rodomas kino teatruose, transliuojamas per televiziją arba komerciniais tikslais naudojamas skaitmeninėse platformose ar daugiaplatformėje aplinkoje. Tai gali būti šių kategorijų kūriniai: animacija, meninė dokumentika arba vaidybiniai filmai.

Subscribe to Tiesioginių išlaidų finansavimas