Skip to main content

Culture and Creativity

Bandomuoju projektu siekiama prisidėti prie veikiančios viešosios erdvės, kurioje piliečiai galėtų gauti naujienas ir dokumentinius filmus šiuolaikinei auditorijai tinkamu formatu ir kuri būtina, kad būtų galima dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime tarpvalstybiniu mastu, bei prieinama jų valstybėje narėje. Sprendžiami tokie uždaviniai kaip kelių įtakingų televizijos naujienų ir vaizdo reportažų platformų bei korporacijų, įsikūrusių už Europos ribų, dominavimas Europos viešojoje erdvėje ir kintantis vartotojų elgesys jiems pereinant prie infopramogos formatų.


Šiuo tikslu piliečiams bus suteikta galimybė atlikti viso valstybių narių viešųjų ir privačiųjų televizijos stočių pateikto turinio paiešką ir bus pateikiami į visas ES kalbas išversti šių naujienų ir dokumentinių filmų subtitrai. Platforma bus siekiama sukurti valstybių narių suinteresuotųjų subjektų technologijų aljansą ir turinio aljansą, kad iš daugybės valstybių narių stočių būtų galima gauti gausų ir įvairų savo parengtą turinį, įskaitant būsimą papildytosios realybės turinį.


Visi šio projekto įgyvendinimui būtini elementai jau yra. Juos tereikia sujungti dar numatant būsimas papildytosios realybės turinio pateikimo ir dirbtinio intelekto remiamų veiksmų tendencijas.

 

Total budget
33 925 000 EUR
Dates
2023 m.
Grant / loan size
Žr. kvietimą teikti pasiūlymus
Who can apply
Kvietimas teikti pasiūlymus skirtas tokių rūšių pareiškėjams:
• žiniasklaidos ir pramogų / infopramogų bendrovėms;
• transliacijos stotims;
• technologijų bendrovėms;
• švietimo paslaugų teikėjams;
• naujienų paslaugų teikėjams.
No. of partners needed
Daugiau informacijos pateikiama kvietimo dokumentuose
Sector
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
2,5 mln. EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5