Skip to main content

Culture and Creativity

Cílem pilotního projektu je přispět k fungování veřejné sféry, která občanům v moderním formátu dodává zprávy a dokumenty, jež jsou nezbytné pro dobrý stav evropské demokracie, jsou dostupné v členském státě jejich původu a poskytují se přeshraničně, a řešit problémy, jako je dominance několika silných platforem televizního a audiovizuálnímu zpravodajství a společností se sídlem mimo Evropu nad evropskou veřejnou sférou a měnící se chování spotřebitelů stále více upřednostňujících infotainment.


Za tímto účelem umožní projekt občanům vyhledávat ve veškerém obsahu poskytovaném veřejnými a soukromými televizními stanicemi v členských státech a mít k dispozici přeložené titulky těchto zpráv a dokumentů ve všech jazycích EU. Platforma se bude snažit mezi zainteresovanými subjekty v členských státech vytvořit technologickou alianci a alianci pro obsah s cílem poskytovat prostor bohaté a rozmanité tvorbě původního obsahu z mnoha kanálů v členských státech, včetně připravovaného obsahu s rozšířenou realitou.


Všechny nezbytné prvky pro realizaci tohoto projektu jsou k dispozici a je je pouze potřeba propojit, bude nicméně potřeba předvídat budoucí trendy směřující k rozšířené prezentaci obsahu a operacím podporovaným umělou inteligencí.

 

Total budget
33 925 000 eur
Dates
2023
Grant / loan size
viz výzva k předkládání návrhů
Who can apply
Výzva k předkládání návrhů je určena těmto kategoriím žadatelů:
• Společnosti působící v oblasti médií a zábavy/infotainmentu
• Rozhlasové stanice
• Technologické společnosti
• Poskytovatelé vzdělávacích služeb
• Poskytovatelé zpravodajských služeb
No. of partners needed
Další informace najdete v dokumentech výzvy
Sector
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
2,5 milionu eur
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5