Skip to main content

Culture and Creativity

Il-proġett pilota għandu l-għan li jikkontribwixxi għal sfera pubblika li tiffunzjona li tipprovdi liċ-ċittadini b’aħbarijiet u dokumentarji f’format ta’ udjenza moderna, meħtieġa biex tikkontribwixxi għad-demokrazija Ewropea, bejn il-fruntieri u disponibbli fl-Istat Membru tagħhom stess, filwaqt li jindirizza sfidi bħad-dominazzjoni tal-isfera pubblika Ewropea minn ftit pjattaformi u korporazzjonijiet b’saħħithom tat-TV u tal-aħbarijiet bil-video bbażati barra mill-Ewropa, u l-bidla fl-imġiba tal-konsumatur lejn formati ta’ inforikreazzjoni.


Għal dan l-għan, se jippermetti liċ-ċittadini jfittxu l-kontenut kollu pprovdut mill-istazzjonijiet televiżivi pubbliċi u privati fl-Istati Membri u se jipprovdi sottotitoli tradotti fil-lingwi kollha tal-UE ta’ dawn l-aħbarijiet u dokumentarji. Il-pjattaforma se tfittex li tistabbilixxi alleanza teknoloġika u alleanza tal-kontenut fost l-atturi interessati fl-Istati Membri biex jakkomodaw produzzjonijiet tal-kontenut proprji rikki u varjati, inkluż kontenut futur tar-realtà awmentata, mill-ħafna stazzjonijiet fl-Istati Membri.


L-elementi kostitwenti kollha meħtieġa għat-twettiq ta’ dan il-proġett huma disponibbli u jeħtieġ biss li jinġabru flimkien, iżda fl-istess waqt jiġu antiċipati xejriet futuri lejn preżentazzjoni tal-kontenut miżjuda u operazzjonijiet appoġġjati mill-IA.

 

Total budget
€33.925.000
Dates
2023
Grant / loan size
Iċċekkja s-sejħa għall-proposti
Who can apply
It-tipi ta’ applikanti fil-mira tas-sejħa għall-proposti huma:
• Media u divertiment/kumpaniji ta’ inforikreazzjoni
• Stazzjonijiet tax-xandir
• Kumpaniji tat-teknoloġija
• Fornituri ta’ servizzi edukattivi
• Fornituri ta’ servizzi ta’ aħbarijiet
No. of partners needed
Iċċekkja d-dokumenti tas-sejħa għal aktar informazzjoni
Sector
Type of support
How to access
Sejħiet għall-proposti
Total initiative budget
€2.5 million
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5