Skip to main content

Culture and Creativity

Is é is aidhm don tionscadal píolótach cur le réimse poiblí feidhmiúil a thugann nuacht agus cláir faisnéise do shaoránaigh i bhformáid lucht féachana nua-aimseartha, ar dhá rud iad atá riachtanach chun cur leis an daonlathas Eorpach, thar theorainneacha agus atá ar fáil ina mBallstát féin, sin agus lena dtabharfar aghaidh ar dhúshláin amhail forlámhas an réimse phoiblí Eorpaigh ag cúpla ardán cumhachtach nuachta teilifíse agus físe agus corparáidí bunaithe lasmuigh den Eoraip, agus iompraíocht tomhaltóirí atá ag athrú i dtreo formáidí faisnéise siamsúla.


Chun na críche sin, cuirfidh sé ar chumas na saoránach an t-ábhar go léir a chuireann stáisiúin teilifíse phoiblí agus phríobháideacha ar fáil sna Ballstáit a chuardach agus fotheidil aistrithe a chur ar fáil i dteangacha uile an Aontais den nuacht agus de na cláir faisnéise sin. Féachfaidh an t-ardán le comhaontas teicneolaíochta agus comhghuaillíocht ábhair a bhunú i measc gníomhaithe leasmhara sna Ballstáit chun freastal ar fhéin-léiriúcháin ábhair atá saibhir agus éagsúil, lena n-áirítear ábhar réaltachta méadaithe atá ar na bacáin, ón iliomad stáisiún sna Ballstáit.


Tá fáil ar na bloic thógála uile is gá chun an tionscadal seo a chur i gcrích agus ní gá ach iad a thabhairt le chéile, trí threochtaí amach anseo a thuar i dtreo cur i láthair ábhair bhreisithe agus oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó IS.

 

Total budget
€33,925,000
Dates
2023
Grant / loan size
Féach an glao ar thograí
Who can apply
Is iad seo a leanas na cineálacha iarratasóirí ar a bhfuil an glao ar thograí dírithe:
• Cuideachtaí meán agus siamsaíochta/faisnéise siamsúla
• Stáisiúin craolacháin
• Cuideachtaí teicneolaíochta
• Soláthraithe seirbhíse oideachais
• Soláthraithe seirbhíse nuachta
No. of partners needed
Féach doiciméid an ghlao chun tuilleadh eolais a fháil
Sector
Type of support
How to access
Glaonna ar thograí
Total initiative budget
€2.5 milliún
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5