Skip to main content

Culture and Creativity

Det här pilotprojektet ska bidra till ett offentligt rum där man kan få tillgång till nyheter och dokumentärer i modernt format som produceras eller sänds av ackrediterade offentliga och privata medier i EU-länderna. Innehållet är nödvändigt för att bidra till den europeiska demokratin, över gränserna och i det egna EU-landet. Projektet tar också itu med utmaningar, t.ex. att ett fåtal mäktiga plattformar och företag för tv- och videonyheter utanför Europa dominerar den europeiska offentliga sfären och att mediepubliken allt oftare föredrar infotainment.


Tack vare det här initiativet kommer publiken att kunna söka efter allt innehåll från offentliga och privata tv-stationer i EU-länderna och få undertexter till nyheter och dokumentärer på alla EU-språk. Plattformen ska sträva efter ett teknik- och innehållssamarbete mellan intresserade aktörer i medlemsländerna för att få fram varierade egna produktioner och innehåll med förstärkt verklighet från de många tv-kanalerna i de olika länderna.


Alla byggstenar som krävs för att genomföra projektet finns redan och behöver bara sammanföras. Man måste också förutse framtida trender när det gäller förstärkt verklighet och AI.

 

Total budget
33,93 miljoner euro
Dates
2023
Grant / loan size
Se ansökningsomgången
Who can apply
Ansökningsomgången riktar sig till följande sökande:
• Medie- och underhållningsföretag.
• Tv- och radiokanaler.
• Teknikföretag.
• Utbildningsanordnare.
• Nyhetstjänster.
No. of partners needed
Läs mer i ansökningsdokumenten
Sector
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
2,5 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5