Skip to main content

Culture and Creativity

Cieľom tohto pilotného projektu je podporiť fungovanie verejnej sféry, ktorá poskytuje občanom informačné a dokumentárne materiály potrebné na udržanie európskej demokracie, a to v modernom publikačnom formáte zo zahraničných médií, ktoré budú dostupné v ich vlastnom členskom štáte. Zámerom je riešiť výzvy, ako napríklad to, že európskej verejnej sfére dominuje niekoľko výkonných televíznych a informačných platforiem a korporácií so sídlom mimo Európy, ako aj zmeniť postoj spotrebiteľov k informačným a zábavným formátom.


Cieľom portálu je preto umožniť divákom vyhľadávať všetok obsah, napríklad informačný a dokumentárny materiál, z verejných a súkromných televíznych staníc v krajinách EÚ a poskytovať preklady do všetkých jazykov EÚ vo forme titulkovania. Organizátori platformy majú v úmysle vytvoriť technologickú a obsahovú alianciu so zainteresovanými stranami v krajinách EÚ. Jej cieľom bude šíriť zaujímavú a rozmanitú produkciu obsahu rôznych európskych staníc, a to vrátane obsahu založeného na rozšírenej realite.


Všetky prvky potrebné na realizáciu tohto projektu sú k dispozícii a čakajú už len na spojenie. Bude potrebné identifikovať budúce trendy vo výrobe rozšírenej reality a pri operáciách podporovaných umelou inteligenciou.

 

Total budget
33 925 000 EUR
Dates
2023
Grant / loan size
Pozri výzvu na predkladanie návrhov
Who can apply
Typy žiadateľov, na ktorých je výzva na predkladanie návrhov zameraná:
• médiá a spoločnosti pôsobiace v oblasti poskytovania informácií/infotainmentu
• vysielacie stanice
• technologické spoločnosti
• poskytovatelia vzdelávacích služieb
• poskytovatelia spravodajských služieb
No. of partners needed
Ďalšie informácie nájdete v podkladoch k danej výzve
Sector
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
2,5 milióna EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5