Skip to main content

Culture and Creativity

Пилотният проект има за цел да допринесе за функциониращо обществено пространство, където гражданите могат да получават новини и документални филми във формат, подходящ за съвременната аудитория и необходим за участие в европейския демократичен живот, в своята страна или през границите. Обръща се внимание на предизвикателства като доминирането в европейското публично пространство на няколко мощни платформи за телевизионни новини и видео репортажи и корпорации, базирани извън Европа, и променящото се поведение на потребителите към информационно-развлекателните формати.


За тази цел ще се даде възможност на гражданите да търсят в цялото съдържание, предоставяно от публични и частни телевизионни станции в държавите членки, и ще се предоставят преводи със субтитри на всички езици на ЕС на тези новини и документални филми. Платформата ще има за цел да създаде съюз за технологии и съдържание между заинтересованите страни в държавите членки, за да предостави богата и разнообразна гама от собствено съдържание, включително бъдещо съдържание с добавена реалност, от множество станции в държавите от ЕС.


Всички необходими елементи за реализацията на този проект вече са налични. Те просто трябва да бъдат комбинирани, докато се предвиждат бъдещите тенденции в доставянето на съдържание с добавена реалност и действията, поддържани от изкуствен интелект.

 

Total budget
33 925 000 евро
Dates
2023 г.
Grant / loan size
Вижте поканата за представяне на предложения
Who can apply
Видовете кандидати, към които е насочена поканата за представяне на предложения, са:
• Медийни и развлекателни компании и информационно-развлекателни компании
• Станции за телевизионно и радиоразпръскване
• Технологични компании
• Доставчици на образователни услуги
• Доставчици на новинарски услуги
No. of partners needed
Вижте документите във връзка с поканата за допълнителна информация
Sector
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
2,5 млн. евро
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5