Skip to main content

Culture and Creativity

Il-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali jgħinu lill-kumpaniji jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet diġitali biex itejbu l-proċessi u l-prodotti tagħhom bil-ħsieb li jsaħħu l-kompetittività tagħhom. Il-finanzjament tal-UE se jkun disponibbli għal hubs li diġà huma (jew se jkunu) appoġġjati mill-Istati Membri (jew reġjuni) tagħhom, sabiex jiżdied l-impatt tal-finanzjament pubbliku. Il-Programm Ewropa Diġitali se jżid il-kapaċitajiet tal-hubs magħżulin biex ikopru attivitajiet b’valur miżjud Ewropew ċar, abbażi tan-networking tal-hubs u l-promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien espert.

S+T+ARTS hu pjattaforma li għandha l-għan li torbot it-teknoloġija u l-prattika artistika aktar mill-qrib sabiex tindirizza l-isfidi soċjali, ambjentali u ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Hu jappoġġja l-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar kreattivi, inklużivi u sostenibbli permezz tal-kollaborazzjoni bejn l-artisti, ix-xjenzati, l-inġiniera u r-riċerkaturi. Hu ċċentrat fuq l-idea li l-arti, ix-xjenza u t-teknoloġija jistgħu jibbenefikaw mill-ixxerjar tal-perspettivi u l-ftuħ ta’ perkorsi ġodda għar-riċerka u n-negozju.

Permezz tal-pilastri differenti tiegħu, S+T+ARTS joffri:

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira għal setturi differenti. Pereżempju, għall-kotba u l-pubblikazzjoni fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-professjonisti tas-settur tal-kotba fil-bejgħ ta’ drittijiet ta’ traduzzjoni jew adattament biex tiżdied iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet letterarji Ewropej, u b’mod partikolari xogħlijiet miktuba b’lingwi inqas użati, fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, medja u kbira fost setturi differenti. Pereżempju, għas-settur tal-wirt kulturali fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-professjonisti tal-wirt kulturali b’firxa ta’ attivitajiet.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, medja u kbira fost setturi differenti. Pereżempju, għas-settur tal-mużika fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-professjonisti tal-mużika b’firxa ta’ attivitajiet.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, medja u kbira fost setturi differenti. Pereżempju, għas-settur tal-arkitettura fis-sejħiet tal-2021, din l-azzjoni kellha l-għan li tappoġġja lill-periti Ewropej b’firxa ta’ attivitajiet.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

F’kuntest li fih is-settur tal-media Ewropew qed jitħabat biex joffri kontenut aċċessibbli, plurali u innovattiv lill-udjenzi Ewropej, din is-sejħa tipproponi li tappoġġja ċ-ċentri tal-media Ewropej li jipproduċu u jxerrdu aħbarijiet u kontenut fattwali pluralistiku madwar l-Ewropa.
L-applikanti fil-mira jinkludu organizzazzjonijiet tal-media tal-aħbarijiet u organizzazzjonijiet oħrajn attivi fis-settur tal-media li jimmaniġġjaw jew lesti li jistabbilixxu ċentri tal-media (eż. kmamar tal-aħbarijiet fiżiċi jew virtwali).

L-għan tal-proġett pilota hu li jippromwovi l-preservazzjoni ta’ ambjent tal-media pluralistika fil-pajjiżi affettwati mill-gwerra fl-Ukrajna, ukoll waqt li l-ġurnalisti u l-media jkunu qed jaħdmu mill-eżilju. L-għan usa’ hu li l-Ewropa ssir post aktar sikur billi l-popli ta’ dawn il-pajjiżi jiġu megħjuna fl-aspirazzjonijiet demokratiċi tagħhom, fejn il-media indipendenti għandha rwol indispensabbli.

Il-proġett pilota għandu l-għan li jikkontribwixxi għal sfera pubblika li tiffunzjona li tipprovdi liċ-ċittadini b’aħbarijiet u dokumentarji f’format ta’ udjenza moderna, meħtieġa biex tikkontribwixxi għad-demokrazija Ewropea, bejn il-fruntieri u disponibbli fl-Istat Membru tagħhom stess, filwaqt li jindirizza sfidi bħad-dominazzjoni tal-isfera pubblika Ewropea minn ftit pjattaformi u korporazzjonijiet b’saħħithom tat-TV u tal-aħbarijiet bil-video bbażati barra mill-Ewropa, u l-bidla fl-imġiba tal-konsumatur lejn formati ta’ inforikreazzjoni.

Subscribe to Żvilupp tal-udjenza