Skip to main content

Culture and Creativity

Il-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali jgħinu lill-kumpaniji jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet diġitali biex itejbu l-proċessi u l-prodotti tagħhom bil-ħsieb li jsaħħu l-kompetittività tagħhom. Il-finanzjament tal-UE se jkun disponibbli għal hubs li diġà huma (jew se jkunu) appoġġjati mill-Istati Membri (jew reġjuni) tagħhom, sabiex jiżdied l-impatt tal-finanzjament pubbliku. Il-Programm Ewropa Diġitali se jżid il-kapaċitajiet tal-hubs magħżulin biex ikopru attivitajiet b’valur miżjud Ewropew ċar, abbażi tan-networking tal-hubs u l-promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien espert.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

Il-proġett pilota għandu l-għan li jikkontribwixxi għal sfera pubblika li tiffunzjona li tipprovdi liċ-ċittadini b’aħbarijiet u dokumentarji f’format ta’ udjenza moderna, meħtieġa biex tikkontribwixxi għad-demokrazija Ewropea, bejn il-fruntieri u disponibbli fl-Istat Membru tagħhom stess, filwaqt li jindirizza sfidi bħad-dominazzjoni tal-isfera pubblika Ewropea minn ftit pjattaformi u korporazzjonijiet b’saħħithom tat-TV u tal-aħbarijiet bil-video bbażati barra mill-Ewropa, u l-bidla fl-imġiba tal-konsumatur lejn formati ta’ inforikreazzjoni.

Se jingħata appoġġ lill-festivals Ewropej li jipprogrammaw proporzjon sinifikanti ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mhux nazzjonali, bl-għan li jorganizzaw attivitajiet tul sena sħiħa mmirati biex jespandu u jġeddu l-udjenzi u jimplimentaw attivitajiet innovattivi li jilħqu udjenza akbar kif ukoll inizjattivi għal udjenzi żgħażagħ.

L-azzjoni ta’ kożvilupp Ewropew għandha tappoġġja l-kooperazzjoni fost il-kumpaniji tal-produzzjoni Ewropej fl-iżvilupp ta’ proġett uniku għall-isfruttament kummerċjali maħsub biex jintwera fiċ-ċinema, ix-xandir televiżiv jew għall-isfruttament kummerċjali fuq pjattaformi diġitali jew ambjent b’diversi pjattaformi fil-kategoriji li ġejjin: animazzjoni, dokumentarju kreattiv jew finzjoni.

L-objettiv huwa li jiġu appoġġjati inizjattivi li jippromwovu l-iżvilupp u l-involviment tal-udjenza, inklużi attivitajiet ta’ edukazzjoni ċinematografika, li jindirizzaw b’mod partikolari udjenzi żgħażagħ.


Proġetti li jiżguraw kooperazzjoni pan-Ewropea u li jipprovdu proġetti innovattivi, speċjalment bl-użu ta’ għodod diġitali ġodda li għandhom l-għan li:

L-objettiv tal-appoġġ lill-kontenut televiżiv u online huwa li tiżdied il-kapaċità tal-produtturi awdjoviżivi li jiżviluppaw u jipproduċu proġetti b’saħħithom b’potenzjal sinifikanti li jiċċirkolaw fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha, u li jiffaċilita l-koproduzzjonijiet Ewropej u internazzjonali fis-settur tat-televiżjoni u dak online.

Cluster 2, “Kultura, Kreattività u Soċjetà Inklużiva” għandu l-għan li jilħaq l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UE marbutin:
• mat-tisħiħ tal-governanza demokratika u mal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini;
• mas-salvagwardja u mal-promozzjoni tal-wirt kulturali; u
• mar-reazzjoni u mat-tiswir ta’ trasformazzjonijiet soċjali, ekonomiċi, teknoloġiċi u kulturali.

FARNET hi komunità ta’ persuni li jimplimentaw l-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD) bil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS). Din il-komunità tlaqqa’ flimkien il-Gruppi ta' Azzjoni Lokali tas-Sajd (FLAGs), l-awtoritajiet ta’ ġestjoni, iċ-ċittadini u l-esperti mill-UE kollha, biex jaħdmu fuq l-iżvilupp sostenibbli tas-sajd u ż-żoni kostali. Fil-passat, proġetti relatati mal-arti u l-artiġjanati, kif ukoll il-wirt kulturali ta’ spiss kienu appoġġjati minn din l-inizjattiva.

Subscribe to Żvilupp tal-udjenza