Skip to main content

Culture and Creativity

Centri za digitalne inovacije pomažu poduzećima da iskoriste digitalne mogućnosti za poboljšanje procesa i proizvoda kako bi povećala svoju konkurentnost. Sredstva EU-a bit će dostupna centrima koji već primaju potporu (ili će je početi primati) od svojih država članica (ili regija) kako bi se povećao učinak javnog financiranja. Programom Digitalna Europa povećat će se kapaciteti odabranih centara za djelovanja s jasnom europskom dodanom vrijednošću. Potiče se umrežavanje centara te prijenos i razmjena stručnog znanja.

S+T+ARTS je platforma čiji je cilj bolje povezati tehnologiju i umjetničku praksu kako bi se svladali socijalni, ekološki i gospodarski izazovi s kojima se Europa suočava. Podupire razvoj kreativnijih, uključivijih i održivijih tehnologija u okviru suradnje umjetnika, znanstvenika, inženjera i istraživača. U središtu programa je ideja da za umjetnost, znanost i tehnologiju može biti korisna razmjena perspektiva i otvaranje novih načina za istraživanje i poslovanje.

U okviru različitih stupova S+T+ARTS nudi:

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor knjiga i izdavaštva cilj je bio pružiti potporu izdavačima u prodaji prava na prevođenje ili adaptaciju kako bi se povećala dostupnost europskih književnih djela, a posebno djela napisanih na manje zastupljenim jezicima, u Europi i izvan nje.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim, srednjim i velikim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor kulturne baštine cilj je bio pružiti više vrsta potpore osobama koje se bave kulturnom baštinom.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim, srednjim i velikim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor glazbe cilj je bio pružiti više vrsta potpore osobama koje se bave tim područjem. Aktivnosti su uključivale stvaranje glazbe, promociju, distribuciju i ostvarivanje prihoda, reagiranje na nove digitalne, pravne i tehničke trendove koji proizlaze iz inovacija u tom sektoru i novih poslovnih modela, izvoz glazbe izvan EU-a i distribuciju glazbe preko granica EU-a.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je malim, srednjim i velikim projektima suradnje u različitim sektorima. Na primjer, u pozivima 2021. za sektor arhitekture cilj je bio pružiti potporu europskim arhitektima na različite načine. Aktivnosti su uključivale komunikaciju, zajedničko stvaranje i uključivanje građana i dionika u procese osmišljavanja, planiranja i izgradnje, integraciju europskog zelenog plana (posebno uključivanje načela novog europskog Bauhausa u njihove prakse) i internacionalizaciju karijera diljem Europe i izvan nje.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

S obzirom na to da u europskom medijskom sektoru nema dovoljno pristupačnih, pluralističkih i inovativnih sadržaja za europsku publiku, u ovom se pozivu nudi potpora europskim medijskim centrima koji produciraju pluralističke vijesti i činjenično točan sadržaj i distribuiraju ih u cijeloj Europi.
Među potencijalnim su prijaviteljima informativne medijske organizacije i druge organizacije aktivne u medijskom sektoru koje vode ili žele otvoriti medijske centre (npr. fizičke ili virtualne redakcije).

Cilj je pilot-projekta pridnonijeti zaštiti pluralističkog medijskog okruženja u zemljama na koje najizravnije utječe rat u Ukrajini. Pod tim se podrazumijeva i pomaganje rada novinara i medija u egzilu. U široj perspektivi cilj je učiniti Europu sigurnijim mjestom pomažući ljudima iz tih zemalja u njihovim demokratskim težnjama, u čemu neovisni mediji imaju nezamjenjivu ulogu.

Cilj je pilot-projekta podržati funkcioniranje javne sfere u kojoj se građanima vijesti i dokumentarni materijali, nužni za opstojnost europske demokracije, prezentiraju u modernom formatu. Radi se o sadržaju iz stranih i domaćih medija. Na taj način se u europskoj javnoj sferi želi smanjiti dominiranje nekolicine moćnih televizijskih i video informativnih platformi i korporacija sa sjedištem izvan Europe i promijeniti ponašanje potrošača s obzirom na formate informativno-zabavnih vijesti.

Subscribe to Poticanje interesa publike