Skip to main content

Culture and Creativity

Centri za digitalne inovacije pomažu poduzećima da iskoriste digitalne mogućnosti za poboljšanje procesa i proizvoda kako bi povećala svoju konkurentnost. Sredstva EU-a bit će dostupna centrima koji već primaju potporu (ili će je početi primati) od svojih država članica (ili regija) kako bi se povećao učinak javnog financiranja. Programom Digitalna Europa povećat će se kapaciteti odabranih centara za djelovanja s jasnom europskom dodanom vrijednošću. Potiče se umrežavanje centara te prijenos i razmjena stručnog znanja.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Cilj je pilot-projekta podržati funkcioniranje javne sfere u kojoj se građanima vijesti i dokumentarni materijali, nužni za opstojnost europske demokracije, prezentiraju u modernom formatu. Radi se o sadržaju iz stranih i domaćih medija. Na taj način se u europskoj javnoj sferi želi smanjiti dominiranje nekolicine moćnih televizijskih i video informativnih platformi i korporacija sa sjedištem izvan Europe i promijeniti ponašanje potrošača s obzirom na formate informativno-zabavnih vijesti.

Cilj je omjere privući mlade Europljane stvaranjem organiziranih internetskih prostora s odabranim sadržajima koji potiču na razmišljanje o aktualnim pitanjima. U tim će prostorima mladi moći uspoređivati perspektive iz svih krajeva Europe, razgovarati s vršnjacima iz drugih država članica zainteresiranima za slične teme i dobivati informacije o relevantnim inicijativama EU-a. Ovim se pozivom žele obuhvatiti teme od paneuropske važnosti i među mladima pokrenuti otvorena, iskrena, duboka i konstruktivna rasprava o životu u Europi danas i u budućnosti.

Potpora je namijenjena europskim festivalima u čijim je programima znatan udio nenacionalnih europskih audiovizualnih djela. Fokus potpore je na cjelogodišnjim aktivnostima čija je svrha privući što više raznolike publike koja će se informirati na inovativne načine. Posebno su važne inicijative za pridobivanje mlađe publike.

Europski program zajedničkog razvoja podupire suradnju europskih produkcijskih kuća u razvoju jednog komercijalnog projekta namijenjenog prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film.

Cilj je poduprijeti inicijative koje promiču razvoj i angažman publike, uključujući edukativne filmske aktivnosti, posebno namijenjene mlađoj publici.


Projekti moraju podrazumijevati paneuropsku suradnju, imati inovativne aspekte i koristiti nove digitalne alate, a cilj im je:

Cilj je potpore za televizijske i internetske sadržaje povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj i produkciju kvalitetnih projekata s visokim potencijalom za prikazivanje u Europi i šire te olakšati europsku i međunarodnu televizijsku i digitalnu koprodukciju.

Cilj je klastera 2. „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” ostvariti ciljeve i prioritete EU-a povezane s:
• jačanjem demokratskog upravljanja i sudjelovanja građana
• očuvanjem i promicanjem kulturne baštine i
• odgovaranjem na društvene, gospodarske, tehnološke i kulturne transformacije te njihovim oblikovanjem.

Prijedlozi mogu obuhvaćati inovativna istraživanja o:
• demokraciji i upravljanju
• europskoj kulturnoj baštini te kulturnoj i kreativnoj industriji
• društvenoj i gospodarskoj transformaciji.

FARNET je zajednica ljudi koja provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ta zajednica okuplja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), upravljačka tijela, građane i stručnjake iz cijelog EU-a kako bi radili na održivom razvoju ribarstva i obalnih područja. U prošlosti su se ovom inicijativom često podupirali projekti povezani s umjetnošću i obrtom te kulturnom baštinom.

EFRR je dio kohezijske politike EU-a te mu je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteža među njezinim regijama, podupiranjem gospodarskog oporavka, otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, inovacija i održivosti. Njime se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

U okviru EFRR-a programom Interreg podupiru se prekogranična suradnja (Interreg A i IPA), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C) te suradnja među najudaljenijim regijama (Interreg D).

U okviru tematskih programa Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) podupiru se aktivnosti povezane s provedbom UN-ovih ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini. Prioritetne teme uključuju ljudska prava i demokraciju, civilno društvo, stabilnost i mir te globalna pitanja koja se odnose na zdravlje, obrazovanje i osposobljavanje, žene i djecu, rad, socijalnu zaštitu, kulturu, migracije i klimatske promjene.

Iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) financira se vanjsko djelovanje EU-a, što EU-u omogućuje da učinkovito čuva i promiče svoje vrijednosti i interese u cijelom svijetu.

Geografski programi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju promiču suradnju s partnerskim zemljama u sljedećim regijama:
• europsko susjedstvo (19,32 milijarde EUR)
• supsaharska Afrika (29,18 milijardi EUR)
• Azija i Pacifik (8,48 milijardi EUR)
• Sjeverna i Južna Amerika i Karibi (3,39 milijardi EUR).

Europska poduzetnička mreža regionalna je mreža koja funkcionira kao jedinstvena kontaktna točka za MSP-ove koji žele povećati svoju konkurentnost. Kako bi se to postiglo, Europska poduzetnička mreža MSP-ovima pruža poslovnu potporu i savjetuje ih o mogućnostima na unutarnjem tržištu. Europska poduzetnička mreža surađuje s regionalnim inicijativama kao što su platforme za pametnu specijalizaciju, centri za digitalne inovacije, zajednice znanja i inovacija te centri za ključne razvojne tehnologije.

Laboratorij kreativnih inovacija poticat će subjekte iz svih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s mogućim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora.

Olakšat će stvaranje inovativnih rješenja (npr. pružanjem alata, modela i metodologija) koja se mogu primjenjivati u audiovizualnom sektoru i barem u još jednom kreativnom i/ili kulturnom sektoru. Rješenja bi se trebala moći lako reproducirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Subscribe to Poticanje interesa publike