Skip to main content

Culture and Creativity

A digitális innovációs központok segítenek a vállalkozásoknak kihasználni a digitális lehetőségeket arra, hogy a versenyképességük fokozása érdekében tökéletesítsék a folyamataikat és a termékeiket. Az állami finanszírozás hatásának fokozása érdekében uniós finanszírozás áll majd rendelkezésre azon központok számára, amelyeket már támogatnak (vagy támogatni fognak) a saját tagállamaik (vagy régióik). A Digitális Európa program növelni fogja a kiválasztott központok kapacitásait annak érdekében, hogy le tudják fedni az egyértelmű európai hozzáadott értéket teremtő tevékenységeket.

Az S+T+ARTS platform célja a technológia és a művészi gyakorlat szorosabb összekapcsolása az Európa előtt álló társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági kihívások leküzdése érdekében. A művészek, tudományos munkatársak, mérnökök és kutatók együttműködése révén támogatja a kreatívabb, inkluzívabb és fenntarthatóbb technológiák kifejlesztését. Az az elképzelés áll a középpontjában, hogy mind a művészet, mind a tudomány és a technológia számára kedvező lehet a nézőpontok megosztása, valamint a javukra válhat, ha új utak nyílnak meg a kutatás és az üzleti tevékenység előtt.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kisléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a könyv- és kiadói ágazat 2021. évi pályázati felhívásai esetében ez a fellépés arra irányult, hogy támogassa a könyvágazat szakembereit a fordítási vagy adaptációs jogok értékesítésében az európai irodalmi művek – és különösen a kevésbé használt nyelveken írott művek – Európán belüli és kívüli forgalmának növelése érdekében.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti, kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például a kulturális örökség ágazata esetében a 2021-es pályázati felhívások olyan fellépésekre irányultak, amelyek számos tevékenységi területen nyújtottak támogatást a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek számára.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a zenei ágazat esetében a 2021-es felhívásokra különböző területeken tevékenykedő zenei szakemberek pályázhattak. Ezek közé a tevékenységi területek közé tartozott a zeneszerzés, a zene promóciója, terjesztése és a jövedelemteremtés, az ágazaton belüli innovációból és az új üzleti modellekből eredő új digitális, jogi és technikai tendenciák kiaknázása, továbbá a zene EU-n kívülre irányuló exportja és EU-n belüli terjesztése.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például az építészeti ágazat esetében a 2021-es felhívásokra a különböző területeken tevékenykedő európai építészek pályázhattak.

Ez a finanszírozási lehetőség a kulturális és kreatív ágazatokban megvalósuló projekteket támogatja. Számos tevékenység és kezdeményezés, valamint a pályázók széles köre támogatható. Olyan projektek részesülnek támogatásban, amelyek előmozdítják a transznacionális kulturális együttműködést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a művészek különböző országokban végezhessék alkotói tevékenységüket, az európai műalkotások pedig könnyebben terjeszthetők legyenek az országhatárokon túl is.

Az európai médiaágazat nehezen tud hozzáférhető, pluralizmuson alapuló és innovatív tartalmakat kínálni az európai közönség számára, ezért a pályázati felhívás a plurális megközelítéssel bemutatott híreket és tényszerű tartalmakat előállító és terjesztő európai médiaközpontok támogatását irányozza elő.

A kísérleti projekt célja, hogy előmozdítsa az ukrajnai háború által érintett országok plurális médiakörnyezetének megőrzését, miközben számos média és újságíró száműzetésben dolgozik. Az általánosabb cél az, hogy Európa biztonságosabb hellyé váljon, és ennek érdekében a projekt segíti ezen országok polgárait demokratikus törekvéseik megvalósításában, amiben a független média nélkülözhetetlen szerepet játszik.
Subscribe to Közönségfejlesztés