Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

A „Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom” elnevezésű 2. klaszter célja a következőkhöz kapcsolódó uniós célok és prioritások megvalósítása:
• a demokratikus kormányzás és a polgári részvétel fokozása;
• a kulturális örökség védelme és előmozdítása; valamint
• a társadalmi, gazdasági, technológiai és kulturális átalakulások kezelése és alakítása.

A pályázatok innovatív kutatást foglalhatnak magukban a következő témákban:
• demokrácia és kormányzás;
• az európai kulturális örökség, valamint a kulturális és kreatív ágazatok;
• társadalmi és gazdasági átalakulások.

Az e klaszter révén körvonalazott fő fókuszterületek és prioritások a 2021–2022-es időszakban relevánsak, míg a klaszterhez tartozó új prioritásokat és célokat 2022 után egy új munkaprogramon, illetve új pályázati felhívásokon keresztül fogjuk közzétenni.

Total budget
95,5 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tekintse meg a pályázati felhívásokat
Who can apply
A pályázóknak a következő országok, illetve területek valamelyikében letelepedett jogalanyoknak kell lenniük:
• az Európai Unió tagállamai, beleértve a legkülső régiókat is;
• a tagállamokhoz kapcsolódó tengerentúli országok és területek (TOT-ok);
• támogatásra jogosult nem uniós országok (a Horizont Európa programhoz társult országok, valamint alacsony és közepes jövedelmű országok).
No. of partners needed
Legalább 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
Total initiative budget
A „Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom” klaszter 2021–2022. évi költségvetésének referenciaösszege: 424,43 millió euró
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
7