Skip to main content

Culture and Creativity

A cél a közönségfejlesztést és a közönség bevonását előmozdító kezdeményezések támogatása, beleértve a különösen a fiatal közönséget megcélzó filmoktatási tevékenységeket is.


Páneurópai együttműködést biztosító és innovatív, különösen új digitális eszközöket felhasználó projekteket biztosító projektek, amelyek célja:

  • a közönség európai filmek és audiovizuális alkotások iránti érdeklődésének és ezzel kapcsolatos ismereteinek növelése, beleértve a mozgóképörökségről szóló egyedi programokat is;
  • a páneurópai hatás és a közönség bevonásának fokozása;
  • a meglévő európai filmek és audiovizuális alkotások, köztük a kurátori filmkatalógusok közönségfejlesztéshez, filmoktatáshoz és filmműveltséghez való hozzájárulásának előmozdítása és növelése.


A pályázatoknak megfelelő stratégiákat kell ismertetniük a fenntarthatóbb és környezetbarátabb iparág feltételeinek megteremtése, valamint a nemek közötti egyensúly, a befogadás, a sokszínűség és a reprezentativitás biztosítása érdekében.


A pályázatoknak 2 éven keresztül végrehajtandó tevékenységeket kell bemutatniuk.

Total budget
2,44 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
A beruházás hatókörétől függően
Who can apply
A pályázóknak (kedvezményezetteknek és kapcsolódó szervezeteknek) jogi személyeknek (köz- vagy magánjogi szervezeteknek) kell lenniük, és a jogosult országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük (lásd a pályázati felhívás részleteit). Más szervezetek egyéb konzorciumi szerepkörökben vehetnek részt, például társult partnerként, alvállalkozóként, természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik félként stb. (lásd a 13. szakaszt).
No. of partners needed
Egyedüli pályázó (egyetlen kedvezményezett) valamint egy legalább két pályázóból álló konzorcium által benyújtott pályázatok is benyújthatók.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
Total initiative budget
6,5 millió euró
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1