Skip to main content

Culture and Creativity

Tavoitteena on tukea yleisötyötä ja yleisön osallistumista edistäviä aloitteita, kuten erityisesti nuorille suunnattuja elokuvakasvatustoimia.


Hankkeilla mahdollistetaan yleiseurooppalainen yhteistyö ja luodaan erityisesti uusia digitaalisia työkaluja hyödyntäviä innovatiivisia hankkeita, joilla:

  • pyritään lisäämään yleisön kiinnostusta eurooppalaisiin elokuviin sekä parantamaan niitä koskevaa tietämystä esimerkiksi elokuvaperintöä koskevien erityisohjelmien avulla
  • kasvattamaan elokuvien Euroopan laajuisia vaikutuksia ja yleisömääriä
  • edistämään ja lisäämään nykyisten eurooppalaisten elokuvien ja audiovisuaalisten teosten, mukaan lukien kuratoitujen elokuvaluetteloiden, roolia yleisötyössä, elokuvakasvatuksessa ja elokuvalukutaidossa.


Hakemuksissa tulee esittää strategioita, joilla aidosti edistetään alan kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä sekä sosiaalista osallistamista, moninaisuutta, edustavuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta.


Hakemuksissa esitettävät toimet tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa.

Total budget
2,44 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Investoinnin laajuudesta riippuen
Who can apply
Ollakseen hakukelpoisia hakijoiden (avustuksen saajat ja sidosyhteisöt) on oltava oikeushenkilöitä (julkinen tai yksityinen yhteisö), jotka ovat sijoittautuneet avustukseen oikeutettuun maahan (ks. ehdotuspyyntö). Muut yhteisöt voivat osallistua konsortion muihin tehtäviin liitännäiskumppaneina, alihankkijoina, kolmansina osapuolina, jotka antavat luontoissuorituksia, ja muina vastaavina (ks. kohta 13).
No. of partners needed
Hakemuksia voivat lähettää sekä yksittäiset hakijat (yksittäiset avustuksen saajat) että vähintään kahden hakijan muodostamat yhteenliittymät.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
6,5 miljoonaa euroa
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1