Skip to main content

Culture and Creativity

Darbība “Eiropas filmu kopražojuma projektu izstrāde” atbalsta Eiropas filmu studiju sadarbību, izstrādājot vienu filmu kopražojuma projektu, kas paredzēts komerciālai izplatīšanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai piedāvāšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: animācija, radošas dokumentālās filmas vai spēlfilmas.


Studijas tiek mudinātas veidot spēcīgu un inovatīvu sadarbību radošajā un finansēšanas līmenī un filmas producēšanas posma sākumā izstrādāt tirgvedības un izplatīšanas stratēģijas, tādējādi uzlabojot iespēju sasniegt auditoriju Eiropas un starptautiskā līmenī.


Pieteikumos jāiekļauj atbilstošas stratēģijas ar mērķi panākt, ka nozare ir ilgtspējīgāka un videi draudzīgāka, un garantēt līdzsvarotu dzimumu pārstāvību, iekļautību, daudzveidību un dažādu sabiedrības grupu pārstāvētību.

Total budget
2,44 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Līdz 60 000 eiro, izņemot TV seriālus, kuriem paredzētais producēšanas budžets ir virs 20 miljoniem eiro, tādā gadījumā maksimālais apjoms ir 100 000 eiro.
Who can apply
Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikuma iesniedzējiem (atbalsta saņēmējiem un saistītajiem subjektiem) jābūt tiesību subjektiem (valsts vai privātām struktūrām), jābūt iedibinātiem vienā no valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu (sk. detalizētas ziņas par uzaicinājumu), un iedibinātiem vienā no valstīm, kuras pilnībā piedalās programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammā MEDIA, un tiem tieši vai netieši, pilnībā vai ar vairākuma līdzdalību ir jābūt šo valstu pilsoņu īpašumam. Ja uzņēmums ir kotēts biržā, tā valstspiederību principā nosaka biržas atrašanās vieta. Pieteikuma iesniedzējai jābūt neatkarīgai Eiropas filmu studijai. Koordinatoram jāspēj apliecināt nesenu pieredzi starptautiski izplatītu darbu ražošanā.
Citi subjekti var iesaistīties konsorcijā, piemēram, kā asociētie partneri, apakšuzņēmēji, trešās personas, kas sniedz ieguldījumu natūrā, u. tml. (sk. 13. iedaļu).
No. of partners needed
Vismaz 1
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
6,5 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
5