Skip to main content

Culture and Creativity

Ar “iPortunus” māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem būtu jākļūst mobilākiem un viņu starptautiskās sadarbības iespējām jāpaplašinās, lai viņi varētu pāri robežām strādāt, tikties un kopīgi radīt. Līdz ar to viņi iegūst piekļuvi dažādiem tirgiem un var piesaistīt jaunu auditoriju vai sekotājus, stiprināt starptautisko sadarbību un uzlabot izredzes veidot karjeru .

Ar šo finansējumu atbalsta projektus, kuru gaitā paredzēts tulkot, izdot, izplatīt un reklamēt daiļliteratūru. Mērķi ir šādi:

  • paplašināt Eiropas literāro darbu starptautisko apriti un daudzveidību;
  • Eiropas literatūrai rast jaunus lasītājus ES un ārpus tās;
  • uzlabot grāmatizdošanas nozares konkurētspēju.

Maza mēroga projektos var ierosināt līdz pat 10 grāmatu tulkošanu.

Vidēja mēroga projektos var ierosināt līdz pat 20 grāmatu tulkošanu.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Programmas “Radošā Eiropa” Starpnozaru atzara mērķis ir veicināt starpnozaru aktivitātes, kuru mērķis ir pielāgoties strukturālajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar ko saskaras mediji, tostarp sekmējot brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku mediju vidi, kvalitatīvu žurnālistiku un medijpratību, tostarp digitālajā vidē.

Šis uzaicinājums pievērsīs uzmanību mediju problēmām un iespējām starptautiskā mērogā. 

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei tiek piedāvāts ar mērķi veicināt Eiropas valstu ar zemu ražošanas kapacitāti (LCC grupa A un LCC grupa B) neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprināt to ekonomisko nozīmi tirgū.


Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas spēj izstrādāt 2 līdz 3 audiovizuālo darbu projektus spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā.

Atbalsts tiks sniegts Eiropas festivāliem, kas būtisku savas programmas daļu atvēl Eiropas audiovizuālo darbu izrādīšanai citās valstīs, visa gada garumā rīkojot pasākumus ar mērķi paplašināt skatītāju loku un uzrunāt jaunus skatītājus, īstenojot novatoriskas skatītāju informēšanas aktivitātes, kā arī iniciatīvas jauniešu auditorijai.

Darbība “Eiropas filmu kopražojuma projektu izstrāde” atbalsta Eiropas filmu studiju sadarbību, izstrādājot vienu filmu kopražojuma projektu, kas paredzēts komerciālai izplatīšanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai piedāvāšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: animācija, radošas dokumentālās filmas vai spēlfilmas.

Atbalsts tiks sniegts interaktīvu naratīvu darbu un prototipu izstrādei ar oriģinālu saturu un kvalitatīvu spēles pieredzi. Tie paredzēti globālai komerciālai izmantošanai datoros, konsolēs, mobilās ierīcēs, planšetdatoros, viedtālruņos un izmantojot citas tehnoloģijas.

Ar pasākumu “Filmas kustībā” tiks veicināta jaunāko Eiropas filmu izplatīšana plašākai auditorijai citās valstīs, jo īpaši mudinot filmu pārdošanas aģentus un izplatītājus ieguldīt līdzekļus šādu filmu popularizēšanā un pienācīgā izplatīšanā.


Finansējamās darbības ir kampaņas filmu pārdošanas aģenta koordinētai filmu izplatīšanai Eiropas kinoteātros un/vai tiešsaistē.

Subscribe to Programma “Radošā Eiropa”